• Viktorie Kovářová
 • akademickysenat
 • 28.05.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Výsledky 1. kola voleb kandidáta na funkci děkana FVP v Opavě

Protokol o 1. kole volby kandidáta na funci děkana Fakulty veřejných politik v Opavě.
 • Viktorie Kovářová
 • akademickysenat
 • 25.05.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Volba děkana FVP

Představení kandidáta na děkana Fakulty veřejných politik pro období 2020 - 2024 proběhne 28.5. v rámci řádného zasedání AS FVP v Opavě. Ve stejný den proběhne také první kolo voleb.
 • Jiří Zemánek
 • akademickysenat
 • 06.04.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 12.04.2020

POZVÁNKA na 24. mimořádné zasedání AS FVP

hlasování formou per rollam
 • Jiří Zemánek
 • akademickysenat
 • 23.03.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Zrušení řádného zasedání AS FVP 31.3.2020

V souvislosti s vývojem opatření přijímaných vládou ČR k zamezení šíření koronaviru COVID – 19 se dne 31. 3. 2020 ruší řádné zasedání AS FVP
 • Jiří Zemánek
 • akademickysenat
 • 12.03.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 31.03.2020

Řádné zasedání AS FVP se uskuteční 31. 3. 2020

v 13:00 hod
 • Jiří Zemánek
 • akademickysenat
 • 10.03.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Prohlášení volební komise pro volbu děkana Fakulty veřejných politik SU v Opavě

 • Jiří Zemánek
 • akademickysenat
 • 28.02.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Protokoly o výsledcích voleb

do AS SU
 • Jiří Zemánek
 • akademickysenat
 • 21.02.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Protokol z otevírání obálek návrhů uchazečů na kandidáta na funkci děkana FVP

Akademický senát FVP
 • Jiří Zemánek
 • akademickysenat
 • 14.02.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 13.03.2020

Shromáždění Akademické obce FVP

Předsedkyně AS FVP svolává na čtvrtek 12. března 2020 v 10:00 hodin v aule C311
 • Jiří Zemánek
 • akademickysenat
 • 04.02.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 14.02.2020

Zasedání Akademického senátu FVP se koná 13.2.2020

V 13:00 v budově na Bezručově náměstí 14 v Opavě