• Jana Bortlíková
 • zahranicnivztahy
 • 07.10.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 13.11.2020

Aktuální nabídka stipendijních pobytů AIA - Rusko

Výběrová řízení na studijní a výzkumné pobyty
 • Jana Bortlíková
 • zahranicnivztahy
 • 05.10.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 02.11.2020

Informace pro zájemce o stipendijní pobyty v Německu v rámci programu DAAD

studijní a výzkumná stipendia pro akademický rok 2020/2021
 • Jana Bortlíková
 • zahranicnivztahy
 • 30.09.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 02.12.2020

Aktuální nabídka stipendií DAAD

Studium a výzkum v Německu
 • Jana Bortlíková
 • zahranicnivztahy
 • 30.09.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 18.10.2020

Study in Germany

Virtual Fair Europe - 16.-17.10.2020
 • Jana Bortlíková
 • zahranicnivztahy
 • 17.09.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 01.12.2020

Nabídka stipendií k podpoře studia v Bavorsku

stipendia pro navazující magisterské a doktorské studium
 • Jana Bortlíková
 • zahranicnivztahy
 • 17.09.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 28.09.2020

Nabídka pracovních stáží ve Španělsku

Erasmus+ student placement
 • Jana Bortlíková
 • zahranicnivztahy
 • 17.09.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 16.11.2020

Stipendia vlády Švýcarské konfederace

stipendia pro doktorandy/postdoktorandy
 • Jana Bortlíková
 • zahranicnivztahy
 • 20.07.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 06.09.2020

Informace o provozu Referátu pro zahraniční vztahy

Aktuální informace o provozu během letních prázdnin
 • Jana Bortlíková
 • zahranicnivztahy
 • 27.05.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 02.02.2021

Stipendia Fulbrightova programu

Vyhlášení stipendií Fulbrightova programu pro akademický rok 2021/2022
 • Jana Bortlíková
 • zahranicnivztahy
 • 02.04.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 01.05.2020

Stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv v Polsku, Slovensku a Estonsku

Pobyty pro studenty a akademické pracovníky pro a.r. 2020/2021