• Jana Bortlíková
 • zahranicnivztahy
 • 17.09.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Nabídka stipendií k podpoře studia v Bavorsku

stipendia pro navazující magisterské a doktorské studium
 • Jana Bortlíková
 • zahranicnivztahy
 • 17.09.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Nabídka pracovních stáží ve Španělsku

Erasmus+ student placement
 • Jana Bortlíková
 • zahranicnivztahy
 • 17.09.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Stipendia vlády Švýcarské konfederace

stipendia pro doktorandy/postdoktorandy
 • Jana Bortlíková
 • zahranicnivztahy
 • 20.07.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 06.09.2020

Informace o provozu Referátu pro zahraniční vztahy

Aktuální informace o provozu během letních prázdnin
 • Jana Bortlíková
 • zahranicnivztahy
 • 27.05.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Stipendia Fulbrightova programu

Vyhlášení stipendií Fulbrightova programu pro akademický rok 2021/2022
 • Jana Bortlíková
 • zahranicnivztahy
 • 02.04.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 01.05.2020

Stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv v Polsku, Slovensku a Estonsku

Pobyty pro studenty a akademické pracovníky pro a.r. 2020/2021
 • Jana Bortlíková
 • zahranicnivztahy
 • 09.03.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 27.03.2020

Study in Germany

Online information sessions 25.3. - 26.3.2020
 • Jana Bortlíková
 • zahranicnivztahy
 • 09.03.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 01.05.2020

Informace pro zájemce o stipendijní pobyty v Německu v rámci programu DAAD

studijní a výzkumná stipendia pro akademický rok 2020/2021
 • Viktorie Kovářová
 • zahranicnivztahy
 • 04.03.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Na ústavu pedagogických a psychologických věd proběhla prezentace o programu Erasmus+

V souvislosti s vypsáním výběrového řízení na zahraniční pobyty proběhla v tomto týdnu na ÚPPV informační prezentace programu Erasmus+.
 • Jana Bortlíková
 • zahranicnivztahy
 • 04.03.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 31.03.2020

Možnost bezplatného studia na Diplomatické akademii MZV Ruské federace

Nabídka pro studenty USES a UVSRP