• Monika Vavrušková
 • zahranicnivztahy
 • 26.09.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Na fakultě studuje vládní stipendistka z Gruzie

V rámci svého dvouměsíčního stipendijního pobytu působí na FVP od 1.9.2022 Gvantsa Dzidziguri, studentka doktorského studijního programu Veřejná správa z Grigol Robakidze University, Tbilisi.
 • Viktorie Kovářová
 • zahranicnivztahy
 • 14.09.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Rozvoj mezinárodní spolupráce FVP s University of Roma Tre

Pracovníci FVP absolvovali odbornou stáž v Itálii.
 • Viktorie Kovářová
 • zahranicnivztahy
 • 08.08.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Spolupráce fakulty s polskou Poznaní

Profesorka Głębocka v letošním roce absolvovala stáž v Poznani se zaměřením na sociálně-právní ochranu dětí, která byla realizována v rámci spolupráce Fakulty veřejných politik v Opavě a Univerzity Adama Mckiewicze v Poznani. Profesorka Głębocka se v rámci své odbornosti zabývá fungováním neziskových a dobrovolnických organizací v příhraničí z pohledu sociální práce a sociologie.
 • Viktorie Kovářová
 • zahranicnivztahy
 • 15.07.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Ohlédnutí za zahraniční spoluprací v uplynulém akademickém roce

Rozvoj zahraniční spolupráce a mezinárodních vztahů Fakulty veřejných politik v akademickém roce 2021/2022 můžeme nadějně označit za pozitivní a uspokojující, a vzhledem ke kvalitativním fakultním ukazatelům také za přínosný a důležitý.
 • Viktorie Kovářová
 • zahranicnivztahy
 • 08.07.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Nová inter-institucionální smlouva s litevskou univerzitou

Kaunas University of Applied Sciences se stala novým partnerem FVP v rámci programu Erasmus+
 • Viktorie Kovářová
 • zahranicnivztahy
 • 27.06.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Pracovníci FVP absolvovali odbornou stáž v Německu

V rámci dlouhodobé spolupráce naší univerzity s univerzitou Hochschule Harz proběhla za účelem rozvoje této spolupráce na další roky návštěva pracovníků FVP.
 • Viktorie Kovářová
 • zahranicnivztahy
 • 24.06.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Ústav speciální pedagogiky rozvíjí spolupráci s Czestochowou

I přestože se blíží konec akademického roku, Ústav speciální pedagogiky Fakulty veřejných politik v Opavě nezahálí a navazuje novou spolupráci s Ústavem speciální pedagogiky v Czestochowe, kde mohou nově studenti i akademici rozvíjet své akademické i vědecko-výzkumné ambice.
 • Viktorie Kovářová
 • zahranicnivztahy
 • 13.05.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Zpráva o výzkumné stáži hostujícího odborníka ze zahraničí na naší fakultě

V období od 1.2. – 30.4.2022 působila na FVP v rámci výzkumné stáže hostujícího odborníka na pozici Senior Researcher paní dr hab. Elżbieta Napora, prof. UJD. Stáž byla realizována v rámci projektu „Podpora mezinárodních mobilit na Slezské univerzitě v Opavě II“, registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017871.
 • Viktorie Kovářová
 • zahranicnivztahy
 • 09.05.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Mezinárodní workshop v rámci projektu "Studenti - Studentům 2022"

Ve dnech 27.–29.4.2022 hostil Ústav pedagogických a psychologických věd FVP mezinárodní workshop realizovaný v rámci výzkumno-didaktického projektu „Studenti – Studentům 2022“, jehož nositelem je Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.
 • Viktorie Kovářová
 • zahranicnivztahy
 • 04.05.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Školení a mezinárodní meeting projektu Snoezelen na Univerzitě v Lleidě ve Španělsku

V rámci realizace projektu Erasmus+ „Support of the Snoezelen concept and its integration into university education“ se ve dnech 16.-19.5. uskutečnilo školení a projektový meeting na Univerzitě v Lleidě (UdL) ve Španělsku.