• Viktorie Kovářová
 • zahranicnivztahy
 • 30.11.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Rozvoj spolupráce s Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Ve dnech 14.-16.11.2022 navštívili pracovníci a studenti Ústavu pedagogických a psychologických věd Katedru psychologie univerzity v Čenstochové.
 • Monika Vavrušková
 • zahranicnivztahy
 • 15.11.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 09.01.2023

Výběrové řízení - Letní kurz anglického jazyka na Maltě

Slezská univerzita v Opavě má pro akademický rok 2023/2024 přidělené kvóty na stipendijní místo pro třítýdenní letní kurz anglického jazyka na Maltě a tímto vyhlašuje výběrové řízení.
 • Monika Vavrušková
 • zahranicnivztahy
 • 13.11.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 30.01.2023

Zveme vás na akci Erasmus očima účastníka

Dne 23. listopadu se od 14:00 uskuteční akce na podporu zahraničních výjezdů.
 • Monika Vavrušková
 • zahranicnivztahy
 • 26.09.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Na fakultě studuje vládní stipendistka z Gruzie

V rámci svého dvouměsíčního stipendijního pobytu působí na FVP od 1.9.2022 Gvantsa Dzidziguri, studentka doktorského studijního programu Veřejná správa z Grigol Robakidze University, Tbilisi.
 • Viktorie Kovářová
 • zahranicnivztahy
 • 14.09.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Rozvoj mezinárodní spolupráce FVP s University of Roma Tre

Pracovníci FVP absolvovali odbornou stáž v Itálii.
 • Viktorie Kovářová
 • zahranicnivztahy
 • 08.08.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Spolupráce fakulty s polskou Poznaní

Profesorka Głębocka v letošním roce absolvovala stáž v Poznani se zaměřením na sociálně-právní ochranu dětí, která byla realizována v rámci spolupráce Fakulty veřejných politik v Opavě a Univerzity Adama Mckiewicze v Poznani. Profesorka Głębocka se v rámci své odbornosti zabývá fungováním neziskových a dobrovolnických organizací v příhraničí z pohledu sociální práce a sociologie.
 • Viktorie Kovářová
 • zahranicnivztahy
 • 15.07.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Ohlédnutí za zahraniční spoluprací v uplynulém akademickém roce

Rozvoj zahraniční spolupráce a mezinárodních vztahů Fakulty veřejných politik v akademickém roce 2021/2022 můžeme nadějně označit za pozitivní a uspokojující, a vzhledem ke kvalitativním fakultním ukazatelům také za přínosný a důležitý.
 • Viktorie Kovářová
 • zahranicnivztahy
 • 08.07.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Nová inter-institucionální smlouva s litevskou univerzitou

Kaunas University of Applied Sciences se stala novým partnerem FVP v rámci programu Erasmus+
 • Viktorie Kovářová
 • zahranicnivztahy
 • 27.06.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Pracovníci FVP absolvovali odbornou stáž v Německu

V rámci dlouhodobé spolupráce naší univerzity s univerzitou Hochschule Harz proběhla za účelem rozvoje této spolupráce na další roky návštěva pracovníků FVP.
 • Viktorie Kovářová
 • zahranicnivztahy
 • 24.06.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Ústav speciální pedagogiky rozvíjí spolupráci s Czestochowou

I přestože se blíží konec akademického roku, Ústav speciální pedagogiky Fakulty veřejných politik v Opavě nezahálí a navazuje novou spolupráci s Ústavem speciální pedagogiky v Czestochowe, kde mohou nově studenti i akademici rozvíjet své akademické i vědecko-výzkumné ambice.