• Viktorie Kovářová
 • zahranicnivztahy
 • 13.12.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Zástupci FVP se zúčastnili Erasmus+ week na Polytechnic of Pozega

Ve dnech 2.-6.12.2019 navštívili Mgr. Andrea Preissová Krejčí z Centra empirických výzkumů a Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D. z Ústavu veřejné správy a regionální politiky chorvatskou univerzitu Polytechnic of Pozega, kde se zúčastnili mezinárodního setkání partnerů v rámci Erasmus+ week
 • Viktorie Kovářová
 • zahranicnivztahy
 • 11.12.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Zkušenosti z další zahraniční stáže našich studentů

Nejenom vysokoškolským diplomem si lze zvýšit šanci na trhu práce, ale také ještě dalšími benefity, které studium na vysoké škole nabízí. Jedním z nich může být i zahraniční stáž. Možnost poznání jiného prostředí nebo získání nové zkušenosti se může stát jedním z podnětů případného nového zaměstnavatele. Ve své podstatě se jedná o tzv. přidanou hodnotu v rámci vašeho portfolia z praxe. Studenti FVP SU v Opavě mají možnost v rámci ESF projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400 „Rozvoj vzdělávaní na Slezské univerzitě v Opavě“ navštívit rozličné zahraniční instituce. V zimním semestru navštívila dvojice studentů studijního oboru Veřejná správa a sociální politika Jan Foltýn a Dominika Böhmová město Daruvar, kde absolvovali dvoutýdenní praktickou stáž na institucích veřejné správy v přilehlých obcích..
 • Jana Bortlíková
 • zahranicnivztahy
 • 05.12.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Aktuální nabídka stipendijních pobytů čínské vlády

stipendijní místa ke studiu v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech v ČLR počínaje akademickým rokem 2020/2021, jakož i ke studijním či výzkumným stážím v ČLR v délce jednoho až dvou semestrů.
 • Jana Bortlíková
 • zahranicnivztahy
 • 19.11.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 27.11.2019

Work&Travel USA

Work and Travel USA je program určený pro studenty prezenčního studia VŠ a VOŠ
 • Jana Bortlíková
 • zahranicnivztahy
 • 18.11.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 09.12.2019

Aktuální nabídka stipendijních pobytů AIA

Pobyty pro studenty, pedagogické a vědecké pracovníky na základě mezinárodních smluv
 • Jana Bortlíková
 • zahranicnivztahy
 • 11.11.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 01.12.2019

Stipendijní program Kangnam University v Korejské republice

Velvyslanectví Korejské republiky v ČR doporučí jednoho českého studenta k získání víceletého stipendia ke studiu v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu.
 • Jana Bortlíková
 • zahranicnivztahy
 • 29.10.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 15.11.2019

Aktuální nabídka stipendijních pobytů AIA - Maďarsko, Makedonie, Egypt

Výběrová řízení na studijní a výzkumné pobyty
 • Jana Bortlíková
 • zahranicnivztahy
 • 14.10.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 28.11.2019

Aktuální nabídka stipendijních pobytů AIA - Rusko

Výběrová řízení na studijní a výzkumné pobyty
 • Jana Bortlíková
 • zahranicnivztahy
 • 03.10.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 31.10.2019

Výběrová řízení na stipendijní pobyty Erasmus+

 • Jana Bortlíková
 • zahranicnivztahy
 • 23.09.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 15.10.2019

Výběrové řízení na studentské mobility CEEPUS

Nabídka studijní pobytů v zahraničí na letní semestr 2019/2020