• Lucie Nožková
 • zahranicnivztahy
 • 02.10.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Rozšíření spolupráce s univerzitou v Římě

Rozšíření spolupráce v rámci Erasmus+ s University of Roma Tre, Department of Education Science pro obor sociální práce.
 • Lucie Nožková
 • zahranicnivztahy
 • 21.09.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Zástupci vedení fakulty navštívili partnerskou univerzitu v Itálii

Ve dnech 18.-22. 9. proběhla reprezentativní návštěva děkana FVP, prof. PhDr. Rudolfa Žáčka, Dr., a tajemníka fakulty, Ing. Josefa Víchy na Università degli Studi di Roma Tre, se kterou naše fakulta dlouhodobě spolupracuje v rámci programu Erasmus+.
 • Petr Korviny
 • zahranicnivztahy
 • 13.08.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 13.09.2023

Referát pro zahraniční vztahy vyhlašuje soutěž

Referát pro zahraniční vztahy vyhlašuje soutěž o zpracování nejlepší prezentace o Fakultě veřejných politik v anglickém jazyce.
 • Monika Vavrušková
 • zahranicnivztahy
 • 01.08.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Akademický rok 2022/2023 z pohledu Referátu zahraničních vztahů

S koncem akademického roku přichází opět čas bilancovat a zhodnotit rozvoj zahraniční spolupráce a mezinárodních vztahů fakulty i příležitost vyzdvihnout úspěchy a výsledky, kterých se nám podařilo dosáhnout. Máme upřímnou radost, že po náročném období 2020-2022 se situace nejen plně stabilizovala, ale naopak se nám otevřely nové možnosti rozvoje a další směry spolupráce.
 • Monika Vavrušková
 • zahranicnivztahy
 • 31.07.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Nová inter-institucionální smlouva s univerzitou v Polsku

Akademia Zamojska, Institute of Humanities and Medicine se stala novým partnerem FVP v rámci programu Erasmus+.
 • Monika Vavrušková
 • zahranicnivztahy
 • 28.07.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 30.12.2023

INPRO Seminar and field visit

Pozvánka na INPRO akci pořádanou Hanze University UAS, naším partnerem v rámci STAS EU.
 • Monika Vavrušková
 • zahranicnivztahy
 • 26.06.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Nová inter-institucionální smlouva s univerzitou v Chorvatsku

Sveuciliste Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Faculty of Tourism and Rural Development in Požega se stala novým partnerem FVP v rámci programu Erasmus+.
 • Lucie Nožková
 • zahranicnivztahy
 • 22.06.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Pracovníci FVP se zúčastnili letní školy na Rome Center of CUA

Ve dnech 10. 6. – 15. 6. 2023 proběhla v Římě letní škola Rome Summer Institute, jejímž organizátorem byla římská pobočka The Catholic University of America (CUA), která je od roku 2021 naší partnerskou institucí.
 • Monika Vavrušková
 • zahranicnivztahy
 • 11.05.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 04.06.2023

Nabídka letního jazykového kurzu němčiny

Získejte stipendium k účasti na letním kolegiu v Poděbradech, které se koná ve dnech 9. - 23. 7. 2023!
 • Monika Vavrušková
 • zahranicnivztahy
 • 09.05.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Pedagogická mobilita Erasmus+ z Polska

Dr hab. Elżbieta Napora, prof. UJD z polské Univerzity Jana Długosze v Čenstochové (polsky: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie) realizovala v květnu 2023 na FVP SU stipendijní pobyt v rámci programu Erasmus+.