• Lucie Nožková
 • zahranicnivztahy
 • 03.10.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Za pracovní zkušeností do zahraničí s Erasmus+

Období letních prázdnin se rozhodly aktivně ke zvýšení svých profesních dovedností využít Pavlína Ella Ondrová a Aneta Zubaľová, studentky navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa a sociální politika, a absolvovaly dvouměsíční pracovní pobyt v zahraničí.
 • Lucie Nožková
 • zahranicnivztahy
 • 02.10.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Rozšíření spolupráce s univerzitou v Římě

Rozšíření spolupráce v rámci Erasmus+ s University of Roma Tre, Department of Education Science pro obor sociální práce.
 • Lada Dobrovolná
 • zahranicnivztahy
 • 22.09.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 15.10.2023

Výběrové řízení na stipendijní pobyty Erasmus+

Vyhlašujeme dodatečné výběrové řízení na studentské mobility v rámci programu Erasmus+ na letní semestr 2023/2024. V nabídce je celá řada nových destinací v Norsku, Švédsku, Itálii, Nizozemí, Německu či Španělsku. Využijte tuto mimořádnou příležitost! Termín pro přihlášení stanovují jednotlivé ústavy nejpozději do 10.10. 2023.
 • Lucie Nožková
 • zahranicnivztahy
 • 21.09.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Zástupci vedení fakulty navštívili partnerskou univerzitu v Itálii

Ve dnech 18.-22. 9. proběhla reprezentativní návštěva děkana FVP, prof. PhDr. Rudolfa Žáčka, Dr., a tajemníka fakulty, Ing. Josefa Víchy na Università degli Studi di Roma Tre, se kterou naše fakulta dlouhodobě spolupracuje v rámci programu Erasmus+.
 • Petr Korviny
 • zahranicnivztahy
 • 13.08.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 13.09.2023

Referát pro zahraniční vztahy vyhlašuje soutěž

Referát pro zahraniční vztahy vyhlašuje soutěž o zpracování nejlepší prezentace o Fakultě veřejných politik v anglickém jazyce.
 • Monika Vavrušková
 • zahranicnivztahy
 • 01.08.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Akademický rok 2022/2023 z pohledu Referátu zahraničních vztahů

S koncem akademického roku přichází opět čas bilancovat a zhodnotit rozvoj zahraniční spolupráce a mezinárodních vztahů fakulty i příležitost vyzdvihnout úspěchy a výsledky, kterých se nám podařilo dosáhnout. Máme upřímnou radost, že po náročném období 2020-2022 se situace nejen plně stabilizovala, ale naopak se nám otevřely nové možnosti rozvoje a další směry spolupráce.
 • Monika Vavrušková
 • zahranicnivztahy
 • 31.07.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Nová inter-institucionální smlouva s univerzitou v Polsku

Akademia Zamojska, Institute of Humanities and Medicine se stala novým partnerem FVP v rámci programu Erasmus+.
 • Monika Vavrušková
 • zahranicnivztahy
 • 28.07.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

INPRO Seminar and field visit

Pozvánka na INPRO akci pořádanou Hanze University UAS, naším partnerem v rámci STAS EU.
 • Monika Vavrušková
 • zahranicnivztahy
 • 26.06.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Nová inter-institucionální smlouva s univerzitou v Chorvatsku

Sveuciliste Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Faculty of Tourism and Rural Development in Požega se stala novým partnerem FVP v rámci programu Erasmus+.
 • Lucie Nožková
 • zahranicnivztahy
 • 22.06.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Pracovníci FVP se zúčastnili letní školy na Rome Center of CUA

Ve dnech 10. 6. – 15. 6. 2023 proběhla v Římě letní škola Rome Summer Institute, jejímž organizátorem byla římská pobočka The Catholic University of America (CUA), která je od roku 2021 naší partnerskou institucí.