• Viktorie Kovářová
 • rozvoj
 • 03.10.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Zveme Vás na týden se Snoezelenem

 • Viktorie Kovářová
 • rozvoj
 • 04.05.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Školení a mezinárodní meeting projektu Snoezelen na Univerzitě v Lleidě ve Španělsku

V rámci realizace projektu Erasmus+ „Support of the Snoezelen concept and its integration into university education“ se ve dnech 16.-19.5. uskutečnilo školení a projektový meeting na Univerzitě v Lleidě (UdL) ve Španělsku.
 • Viktorie Kovářová
 • rozvoj
 • 09.02.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Projekt Slezsko a problematika pasti středního příjmu – České a polské regionální perspektivy

Projekt Slezsko a problematika pasti středního příjmu – České a polské regionální perspektivy byl realizován ve spolupráci Ústavu veřejné správy a sociální politiky a Ústavu politické vědy a veřejné správy Opolské univerzity.
 • Viktorie Kovářová
 • rozvoj
 • 09.02.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Edukace zaměřená na zvýšení povědomí rodičů o bezpečné farmakoterapii u dětí

Cílem projektu Edukace zaměřená na zvýšení povědomí rodičů o bezpečné farmakoterapii u dětí bylo zjistit informovanost rodičů o bezpečné farmakoterapii u dětí. Na základě zjištěných dat provést modernizaci edukační nabídky pro rodiče a tím zvýšit povědomí o zásadách bezpečného užívání léků u dětí.
 • Viktorie Kovářová
 • rozvoj
 • 09.02.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Edukace mladých dívek s mentálním postižením v oblasti sexuálního zdraví a gynekologické prevence

Projekt ,,Edukace mladých dívek s mentálním postižením v oblasti sexuálního zdraví a gynekologické prevence" byl realizován v roce 2021 v Moravskoslezském kraji v rámci národního dotačního programu ,,Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením“. Hlavním cílem bylo prohloubení znalostí u dívek s mentálním handicapem v oblasti sexuálního zdraví a gynekologické prevence.
 • Viktorie Kovářová
 • rozvoj
 • 12.01.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Prevence rizikového chování ve školách byla tématem úspěšného projektu

V loňském roce byl na fakultě realizován projekt Primární prevence, který byl orientován na podporu rozvoje kompetencí poradenských pracovníků škol a pedagogů pro intervenční práci se žáky s problémovým a rizikovým chováním.
 • Viktorie Kovářová
 • rozvoj
 • 11.05.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

On-line přednáška v rámci projektu "Slezsko a problematika pasti středního příjmů“

 • Jana Bortlíková
 • rozvoj
 • 07.01.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 31.01.2019

Závěrečné hodnocení IP a ISIP projektů 2019

Informace pro řešitele
 • Jana Bortlíková
 • rozvoj
 • 07.10.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 17.10.2019

Dodatečné kolo podávání návrhů projektů ISIP pro rok 2019

Bylo vyhlášeno dodatečné kolo podávání návrhů projektů Interní soutěže v rámci institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě