• Viktorie Kovářová
 • studijni
 • 03.08.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Probíhá 2. kolo přijímacího řízení!

Děkan Fakulty veřejných politik v Opavě rozhodl o vypsání II. kola přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 na bakalářský studijní program Edukační péče o seniory (prezenční i kombinovaná forma studia).
 • Viktorie Kovářová
 • studijni
 • 15.07.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Absolventi si mohou své diplomy vyzvednout od 19. července 2021

Diplomy si letošní absolventi státní závěrečné zkoušky na Fakultě veřejných politik v Opavě mohou vyzvednout od pondělí 19. července 2021 na Oddělení pro studijní a sociální záležitosti fakulty na Bezručově náměstí 885/14 v Opavě vždy v úředních hodinách.
 • Viktorie Kovářová
 • studijni
 • 28.06.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Rozhodnutí děkana č. 5/2021 Harmonogram akademického roku 2021/2022 FVP SU v Opavě

 • Viktorie Kovářová
 • studijni
 • 30.03.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Rozhodnutí č. 3/2021 o státní doktorské zkoušce

Rozhodnutí děkana č. 3/2021 o státní doktorské zkoušce pro doktorský studijní program Historické vědy, studijní obor Moderní dějiny střední Evropy.
 • Viktorie Kovářová
 • studijni
 • 20.02.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Rozhovor s proděkankou pro studijní a sociální záležitosti o uplatnitelnosti našich studentů

Fakulta veřejných politik nabízí studium v sedmi prakticky zaměřených studijních programech. Jejich absolventi vykazují vysokou míru zaměstnatelnosti a uplatnění. O tom, kde nachází absolventi fakulty budoucí zaměstnání, jak probíhá přijímací řízení i o řadě dalších detailů a zajímavostí o studiu vyšel rozhovor s proděkankou pro studijní a sociální záležitosti Mgr. Martou Kolaříkovou, Ph.D.
 • Viktorie Kovářová
 • studijni
 • 03.02.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Realizace druhého opravného termínu u opakovaně zapsaného předmětu

Metodický pokyn děkana č. 1/2021 stanovuje proces realizace druhého opravného termínu opakovaně zapsaného předmětu u studentů FVP SU.
 • Viktorie Kovářová
 • studijni
 • 03.02.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Organizace státních závěrečných zkoušek

Směrnice děkana č. 1/2021 blíže specifikuje organizaci státních závěrečných zkoušek na Fakultě veřejných politik v Opavě.
 • Jiří Zemánek
 • studijni
 • 16.12.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

UZAVŘENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ

Dovolujeme si informovat, že studijní oddělení FVP SU bude od 21. 12. 2020 do 1. 1. 2021 uzavřeno. Přejeme všem hezké prožití vánočních svátků.
 • Jiří Zemánek
 • studijni
 • 10.09.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Zásady systému komunikace studentů s oddělením pro studijní a sociální záležitost FVP SU

Vzhledem ke komplikující se epidemiologické situaci a v zájmu ochrany zdraví studentů a pracovníků FVP stanovuji následující zásady pro komunikaci mezi studenty a pracovníky Oddělení pro studijní a sociální záležitosti (OSSZ) FVP SU.
 • Viktorie Kovářová
 • studijni
 • 02.06.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Studijní program Dentální hygiena nově na Slezské univerzitě v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě letos v květnu získala akreditaci pro nový tříletý bakalářský studijní program Dentální hygiena. Opava se tak stala vedle Prahy a Brna třetím městem, kde je možno tento žádaný a perspektivní obor studovat v rámci vysoké školy.