• Viktorie Kovářová
 • studijni
 • 20.09.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Opatření a průběh výuky na fakultě

Dle aktuálních podmínek Ministerstva zdravotnictví ČR je umožněno se prezenčně účastnit výuky na vysokých školách, pokud probíhá. Účast na výuce již není podmíněna negativním testem na přítomnost onemocnění Covid-19. Nadále nezapomínejte na povinnosti nosit ochranu úst a nosu.
 • Viktorie Kovářová
 • studijni
 • 09.08.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Kontrola studia za AR 20/21 a zápis předmětů do ZS AR 21/22

 • Viktorie Kovářová
 • studijni
 • 03.08.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Probíhá 2. kolo přijímacího řízení!

Děkan Fakulty veřejných politik v Opavě rozhodl o vypsání II. kola přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 na bakalářský studijní program Edukační péče o seniory (prezenční i kombinovaná forma studia).
 • Viktorie Kovářová
 • studijni
 • 15.07.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Absolventi si mohou své diplomy vyzvednout od 19. července 2021

Diplomy si letošní absolventi státní závěrečné zkoušky na Fakultě veřejných politik v Opavě mohou vyzvednout od pondělí 19. července 2021 na Oddělení pro studijní a sociální záležitosti fakulty na Bezručově náměstí 885/14 v Opavě vždy v úředních hodinách.
 • Viktorie Kovářová
 • studijni
 • 28.06.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Rozhodnutí děkana č. 5/2021 Harmonogram akademického roku 2021/2022 FVP SU v Opavě

 • Viktorie Kovářová
 • studijni
 • 30.03.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Rozhodnutí č. 3/2021 o státní doktorské zkoušce

Rozhodnutí děkana č. 3/2021 o státní doktorské zkoušce pro doktorský studijní program Historické vědy, studijní obor Moderní dějiny střední Evropy.
 • Viktorie Kovářová
 • studijni
 • 20.02.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Rozhovor s proděkankou pro studijní a sociální záležitosti o uplatnitelnosti našich studentů

Fakulta veřejných politik nabízí studium v sedmi prakticky zaměřených studijních programech. Jejich absolventi vykazují vysokou míru zaměstnatelnosti a uplatnění. O tom, kde nachází absolventi fakulty budoucí zaměstnání, jak probíhá přijímací řízení i o řadě dalších detailů a zajímavostí o studiu vyšel rozhovor s proděkankou pro studijní a sociální záležitosti Mgr. Martou Kolaříkovou, Ph.D.
 • Viktorie Kovářová
 • studijni
 • 03.02.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Realizace druhého opravného termínu u opakovaně zapsaného předmětu

Metodický pokyn děkana č. 1/2021 stanovuje proces realizace druhého opravného termínu opakovaně zapsaného předmětu u studentů FVP SU.
 • Viktorie Kovářová
 • studijni
 • 03.02.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Organizace státních závěrečných zkoušek

Směrnice děkana č. 1/2021 blíže specifikuje organizaci státních závěrečných zkoušek na Fakultě veřejných politik v Opavě.
 • Jiří Zemánek
 • studijni
 • 16.12.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

UZAVŘENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ

Dovolujeme si informovat, že studijní oddělení FVP SU bude od 21. 12. 2020 do 1. 1. 2021 uzavřeno. Přejeme všem hezké prožití vánočních svátků.