• Lucie Chmelařová
 • edicnicinnost
 • 18.12.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 08.04.2020

Byl vydán časopis Social Pathology and Prevention (2018/2)

Elektronická verze časopisu Social Pathology and Prevention (2018, vol. 4, no. 2) je dostupná na webových stránkách časopisu: spp.slu.cz

 • Lucie Chmelařová
 • edicnicinnost
 • 09.12.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Sborník Rodina, škola a přátelé na cestě ke kvalitnímu společnému vzdělávání

Editoři sborníku Rodina, škola a přátelé na cestě ke kvalitnímu společnému vzdělávání: recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké a odborné konference jsou doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., Ing. Eva Nyklová a prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. Sborník je dostupný ke stažení zde.

 • Lucie Chmelařová
 • edicnicinnost
 • 19.11.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 19.05.2020

Monografie Internet věcí a chytrá města v regionální perspektivě

Byla vydána monografie Internet věcí a chytrá města v regionální perspektivě v tištěné i elektronické podobě. Autorkami jsou Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D., doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc. a PhDr. Věra Juříčková, Ph.D. Monografie vznikla v rámci projektu TA ČR Postoje obyvatel Moravskoslezského kraje na využití internetu věcí za účelem rozvoje koncepce chytrých měst.

 • Lucie Chmelařová
 • edicnicinnost
 • 15.11.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 15.05.2020

Sborník Partnerské násilí vůči expartnerovi

Editorem sborníku Partnerské násilí vůči expartnerovi: recenzovaný sborník příspěvků z II. ročníku mezinárodního kulatého stolu je Mgr. Petr Fabián, PhD. Sborník je dostupný ke stažení zde.

 • Lucie Chmelařová
 • edicnicinnost
 • 12.11.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 12.05.2020

Distanční studijní text Mentální postižení a PAS 2 pro studenty FVP SU v Opavě

Autorkou distančního studijního textu Mentální postižení a PAS 2 je prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. Tento studijní text vznikl v rámci projektu Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě a je dostupný ke stažení zde.

 • Lucie Chmelařová
 • edicnicinnost
 • 12.11.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 12.05.2020

Distanční studijní text Poradenství a intervence u dětí a žáků s poruchami chování pro studenty FVP SU v Opavě

Autorem distančního studijního textu Poradenství a intervence u dětí a žáků s poruchami chování je doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. Tento studijní text vznikl v rámci projektu Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě a je dostupný ke stažení zde.

 • Lucie Chmelařová
 • edicnicinnost
 • 01.10.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 07.04.2020

Byl vydán časopis Ošetřovatelské perspektivy (2019/1)

Elektronická verze časopisu Ošetřovatelské perspektivy (2019, roč. 2, č. 1) je dostupná na webových stránkách časopisu: osp.slu.cz

 • Lucie Chmelařová
 • edicnicinnost
 • 23.09.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 18.12.2019

Byl vydán časopis Social Pathology and Prevention (2018/1)

Elektronická verze časopisu Social Pathology and Prevention (2018, vol. 4, no. 1) je dostupná na webových stránkách časopisu: spp.slu.cz

 • Lucie Chmelařová
 • edicnicinnost
 • 19.09.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 19.03.2020

Distanční studijní text Sociologie dětství a dítěte pro studenty FVP SU v Opavě

Autorem distančního studijního textu Sociologie dětství a dítěte je doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. Tento studijní text vznikl v rámci projektu Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě a je dostupný ke stažení zde.

 • Lucie Chmelařová
 • edicnicinnost
 • 19.09.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 19.03.2020

Distanční studijní text Polský jazyk pro speciální pedagogy pro studenty FVP SU v Opavě

Autory distančního studijního textu Polský jazyk pro speciální pedagogy jsou prof. nadzw. dr. hab. Beata Maria Nowak a doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. Tento studijní text vznikl v rámci projektu Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě a je dostupný ke stažení zde.