• Lucie Chmelařová
 • edicnicinnost
 • 19.09.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 19.03.2020

Distanční studijní text Kompetencje komunikacyjne przyszłych pedagogów pro studenty FVP SU v Opavě

Autorem distančního studijního textu Kompetencje komunikacyjne przyszłych pedagogów je prof. nadzw. dr. hab. Daniel Kukla. Tento studijní text vznikl v rámci projektu Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě a je dostupný ke stažení zde.

 • Lucie Chmelařová
 • edicnicinnost
 • 19.09.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 19.03.2020

Distanční studijní text Somatopedie pro studenty FVP SU v Opavě

Autorkou distančního studijního textu Somatopedie je prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. Tento studijní text vznikl v rámci projektu Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě a je dostupný ke stažení zde.

 • Lucie Chmelařová
 • edicnicinnost
 • 19.09.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 19.03.2020

Distanční studijní text Specifické poruchy učení a chování pro studenty FVP SU v Opavě

Autorkou distančního studijního textu Specifické poruchy učení a chování je prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. Tento studijní text vznikl v rámci projektu Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě a je dostupný ke stažení zde.

 • Lucie Chmelařová
 • edicnicinnost
 • 19.09.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 19.03.2020

Distanční studijní text Inkluzivní pedagogika pro studenty FVP SU v Opavě

Autorkami distančního studijního textu Inkluzivní pedagogika jsou prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. a prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. Tento studijní text vznikl v rámci projektu Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě a je dostupný ke stažení zde.

 • Lucie Chmelařová
 • edicnicinnost
 • 18.09.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 18.03.2020

Sborník Multidimenzionální proporcionalita studijní neúspěšnosti a její vybrané kontexty v terciárním vzdělávání

Editorem sborníku Multidimenzionální proporcionalita studijní neúspěšnosti a její vybrané kontexty v terciárním vzdělávání: recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodního konferenčního workshopu je doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. Sborník je dostupný ke stažení zde.

 • Lucie Chmelařová
 • edicnicinnost
 • 11.09.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 11.03.2020

Deník odborné praxe pro studenty studijního programu Ošetřovatelství, studijního oboru Všeobecná sestra

Deník odborné praxe: ošetřovatelství: studijní program = Logbook of clinical practice: nursing (druhé upravené vydání) je možné si koupit v Univerzitní knihovně SU v Opavě (Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava).

 • Lucie Chmelařová
 • edicnicinnost
 • 30.08.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 07.01.2020

Byl vydán časopis Central European Papers (2018/1)

Elektronická verze časopisu Central European Papers (2018, vol. 6, no. 1) je dostupná na webových stránkách časopisu: cep.slu.cz

 • Lucie Chmelařová
 • edicnicinnost
 • 30.05.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 30.11.2019

Monografie Snoezelen v teorii, v praxi a ve výzkumu

Byla vydána monografie Snoezelen v teorii, v praxi a ve výzkumu, jejíž autorkou je Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.

 • Lucie Chmelařová
 • edicnicinnost
 • 25.03.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 25.09.2019

Kolektivní monografie Média – dějiny – společnost: kdo rozhoduje o tom, co si myslíme?

Byla vydána kolektivní monografie Média – dějiny – společnost: kdo rozhoduje o tom, co si myslíme?: (kolektivní monografie k problematice zobrazování dějinných událostí v médiích s digitálním datovým nosičem s dokumentárními snímky s historickou tematikou).

 • Lucie Chmelařová
 • edicnicinnost
 • 07.03.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 01.10.2019

Byl vydán časopis Ošetřovatelské perspektivy (2018/2)

Elektronická verze časopisu Ošetřovatelské perspektivy (2018, roč. 1, č. 2) je dostupná na webových stránkách časopisu: osp.slu.cz