• Lucie Chmelařová
 • edicnicinnost
 • 12.10.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Katalog výstavy Lidé z daleka

Byl vydán katalog výstavy Lidé z daleka: Vietnamci a Mongolové v českých zemích: katalog k výstavě fotografií Jindřicha Štreita v tištěné i elektronické podobě. Autory jsou Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D., doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D., Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D., PhDr. Monika Nová, Ph.D., MPH a Mgr. et Mgr. Gábor Oláh, Ph.D. Katalog výstavy vznikl za podpory Ministerstva kultury ČR v rámci programu Národní a kulturní identity (NAKI) II, projekt Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice.

 • Lucie Chmelařová
 • edicnicinnost
 • 04.09.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Deník odborné praxe pro studenty studijního programu Ošetřovatelství, studijního oboru Všeobecná sestra

Deník odborné praxe: ošetřovatelství: studijní program = Logbook of clinical practice: nursing (dotisk druhého upraveného vydání) je možné si koupit v Univerzitní knihovně SU v Opavě (Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava).

 • Lucie Chmelařová
 • edicnicinnost
 • 17.06.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Byl vydán časopis Central European Papers (2019/1)

Elektronická verze časopisu Central European Papers (2019, vol. 7, no. 1) je dostupná na webových stránkách časopisu: cep.slu.cz

 • Lucie Chmelařová
 • edicnicinnost
 • 02.06.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Vysokoškolská učebnice Moderní technologie mění města a obce

Byla vydána vysokoškolská učebnice Moderní technologie mění města a obce v tištěné i elektronické podobě. Autorkami jsou Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D., doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc. a PhDr. Věra Juříčková, Ph.D. Vysokoškolská učebnice vznikla v rámci projektu TA ČR Postoje obyvatel Moravskoslezského kraje na využití internetu věcí za účelem rozvoje koncepce chytrých měst.

 • Lucie Chmelařová
 • edicnicinnost
 • 08.04.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Byl vydán časopis Social Pathology and Prevention (2019/1)

Elektronická verze časopisu Social Pathology and Prevention (2019, vol. 5, no. 1) je dostupná na webových stránkách časopisu: spp.slu.cz

 • Lucie Chmelařová
 • edicnicinnost
 • 07.04.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Byl vydán časopis Ošetřovatelské perspektivy (2019/2)

Elektronická verze časopisu Ošetřovatelské perspektivy (2019, roč. 2, č. 2) je dostupná na webových stránkách časopisu: osp.slu.cz

 • Lucie Chmelařová
 • edicnicinnost
 • 03.04.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 03.10.2020

Distanční studijní text Speciální pedagogika předškolního a školního věku a dospělých pro studenty FVP SU v Opavě

Autorkou distančního studijního textu Speciální pedagogika předškolního a školního věku a dospělých je prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. Tento studijní text vznikl v rámci projektu Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě a je dostupný ke stažení zde.

 • Lucie Chmelařová
 • edicnicinnost
 • 30.01.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 30.07.2020

Metodický materiál Podpora mediální gramotnosti dětí předškolního věku

Autorkou metodického materiálu Podpora mediální gramotnosti dětí předškolního věku: metodický materiál pro pedagogy mateřských škol je PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D. Tento metodický materiál vznikl za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci projektu Podpora mediální gramotnosti dětí předškolního věku a je dostupný ke stažení zde.

 • Lucie Chmelařová
 • edicnicinnost
 • 30.01.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 30.07.2020

Katalog výstavy Polská a německá menšina ve Slezsku a na severní Moravě

Byl vydán katalog výstavy Polská a německá menšina ve Slezsku a na severní Moravě v tištěné i elektronické podobě. Autory jsou Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D., prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. a kol. Katalog výstavy vznikl za podpory Ministerstva kultury ČR v rámci programu Národní a kulturní identity (NAKI) II, projekt Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice.

 • Lucie Chmelařová
 • edicnicinnost
 • 29.01.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 29.07.2020

Distanční studijní text Etopedická diagnostika pro studenty FVP SU v Opavě

Autorem distančního studijního textu Etopedická diagnostika je doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. Tento studijní text vznikl v rámci projektu Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě a je dostupný ke stažení zde.