• Lucie Chmelařová
 • edicnicinnost
 • 30.05.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Monografie Snoezelen v teorii, v praxi a ve výzkumu

Byla vydána monografie Snoezelen v teorii, v praxi a ve výzkumu, jejíž autorkou je Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.

 • Lucie Chmelařová
 • edicnicinnost
 • 25.03.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Kolektivní monografie Média – dějiny – společnost: kdo rozhoduje o tom, co si myslíme?

Byla vydána kolektivní monografie Média – dějiny – společnost: kdo rozhoduje o tom, co si myslíme?: (kolektivní monografie k problematice zobrazování dějinných událostí v médiích s digitálním datovým nosičem s dokumentárními snímky s historickou tematikou).

 • Lucie Chmelařová
 • edicnicinnost
 • 07.03.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Byl vydán časopis Ošetřovatelské perspektivy (2018/2)

Elektronická verze časopisu Ošetřovatelské perspektivy (2018, roč. 1, č. 2) je dostupná na webových stránkách časopisu: osp.slu.cz

 • Lucie Chmelařová
 • edicnicinnost
 • 01.11.2018
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 01.05.2019

Učební text Chirurgie břišní stěny, trávicí trubice a nitrobřišních orgánů pro studující ošetřovatelství

Učební text Chirurgie břišní stěny, trávicí trubice a nitrobřišních orgánů pro studující ošetřovatelství je dostupný ke stažení přes eLearning FVP SU v Opavě.

 • Lucie Chmelařová
 • edicnicinnost
 • 16.10.2018
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Stipendijní program rektora na podporu publikační činnosti studentů

Rozhodnutím rektora č. 21/2018 byl vyhlášen Stipendijní program rektora na podporu publikační činnosti studentů v příslušném akademickém roce.

 • Lucie Chmelařová
 • edicnicinnost
 • 01.10.2018
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 01.04.2019

Učební text Ošetřovatelská péče v psychiatrii pro studenty studijního programu Ošetřovatelství, studijního oboru Všeobecná sestra

Učební text Ošetřovatelská péče v psychiatrii je dostupný ke stažení přes online katalog Univerzitní knihovny SU v Opavě.

 • Lucie Chmelařová
 • edicnicinnost
 • 24.09.2018
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 24.03.2019

Elektronická publikace Dítě předškolního věku v prostředí sociální exkluze

Elektronická publikace Dítě předškolního věku v prostředí sociální exkluze je dostupná ke stažení zde.

 • Lucie Chmelařová
 • edicnicinnost
 • 18.09.2018
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Byl vydán časopis Central European Papers (2017/2)

Elektronická verze časopisu Central European Papers (2017, vol. 5, no. 2) je dostupná na webových stránkách časopisu: cep.slu.cz

 • Lucie Chmelařová
 • edicnicinnost
 • 07.09.2018
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 07.03.2019

Deník odborné praxe pro studenty studijního programu Ošetřovatelství, studijního oboru Všeobecná sestra

Deník odborné praxe: ošetřovatelství: studijní program = Logbook of clinical practice: nursing je možné si koupit v Univerzitní knihovně SU v Opavě (Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava).

 • Lucie Chmelařová
 • edicnicinnost
 • 31.05.2018
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 07.03.2019

Byl vydán časopis Ošetřovatelské perspektivy (2018/1)

Elektronická verze časopisu Ošetřovatelské perspektivy (2018, roč. 1, č. 1) je dostupná na webových stránkách časopisu: osp.slu.cz