• Nikol Maďová
 • edicnicinnost
 • 20.01.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Elektronická publikace Vybrané problémy veřejné správy

Byla vydána kolektivní monografie Vybrané problémy veřejné správy.

 • Nikol Maďová
 • edicnicinnost
 • 18.01.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Byl vydán časopis Ošetřovatelské perspektivy (2020/1)

Elektronická verze časopisu Ošetřovatelské perspektivy (2020, roč. 3, č. 1) je dostupná na webových stránkách časopisu: osp.slu.cz

 • Nikol Maďová
 • edicnicinnost
 • 30.12.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Byl vydán časopis Central European Papers (2019/2)

Elektronická verze časopisu Central European Papers (2019, vol. 7, no. 2) je dostupná na webových stránkách časopisu: cep.slu.cz

 • Nikol Maďová
 • edicnicinnost
 • 09.12.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Učební text Praxe ve školní družině - Průvodce pro studenty

Učební text Praxe ve školní družině - Průvodce pro studenty je dostupný ke stažení na stránkách Ústavu pedagogických a psychologických věd v sekci Skripta a opory.

 • Nikol Maďová
 • edicnicinnost
 • 30.11.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Elektronická publikace Smart solutions as an instrument for building smart cities

Byla vydána publikace Smart solution as an instrument for building smart cities v elektronické podobě. Autorkami jsou doc. Ing. Anna Čepelová, PhD. a Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D. Tato vědecká monografie byla vytvořena v rámci realizace projektu VEGA č. 1/0302/18 s názvem „Inteligentné mestá ako spôsob implementácie konceptu trvalo udržateľného rozvoja miest Slovenskej republiky“, realizovaného na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, Fakultě veřejné správy, ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě, Fakultou veřejné politiky. Projekt VEGA je financován Ministerstvem školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky.
 • Lucie Chmelařová
 • edicnicinnost
 • 26.10.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Byl vydán časopis Social Pathology and Prevention (2019/2)

Elektronická verze časopisu Social Pathology and Prevention (2019, vol. 5, no. 2) je dostupná na webových stránkách časopisu: spp.slu.cz

 • Lucie Chmelařová
 • edicnicinnost
 • 12.10.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Katalog výstavy Lidé z daleka

Byl vydán katalog výstavy Lidé z daleka: Vietnamci a Mongolové v českých zemích: katalog k výstavě fotografií Jindřicha Štreita v tištěné i elektronické podobě. Autory jsou Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D., doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D., Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D., PhDr. Monika Nová, Ph.D., MPH a Mgr. et Mgr. Gábor Oláh, Ph.D. Katalog výstavy vznikl za podpory Ministerstva kultury ČR v rámci programu Národní a kulturní identity (NAKI) II, projekt Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice.

 • Lucie Chmelařová
 • edicnicinnost
 • 04.09.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Deník odborné praxe pro studenty studijního programu Ošetřovatelství, studijního oboru Všeobecná sestra

Deník odborné praxe: ošetřovatelství: studijní program = Logbook of clinical practice: nursing (dotisk druhého upraveného vydání) je možné si koupit v Univerzitní knihovně SU v Opavě (Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava).

 • Lucie Chmelařová
 • edicnicinnost
 • 17.06.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Byl vydán časopis Central European Papers (2019/1)

Elektronická verze časopisu Central European Papers (2019, vol. 7, no. 1) je dostupná na webových stránkách časopisu: cep.slu.cz

 • Lucie Chmelařová
 • edicnicinnost
 • 02.06.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 02.12.2020

Vysokoškolská učebnice Moderní technologie mění města a obce

Byla vydána vysokoškolská učebnice Moderní technologie mění města a obce v tištěné i elektronické podobě. Autorkami jsou Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D., doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc. a PhDr. Věra Juříčková, Ph.D. Vysokoškolská učebnice vznikla v rámci projektu TA ČR Postoje obyvatel Moravskoslezského kraje na využití internetu věcí za účelem rozvoje koncepce chytrých měst.