• Jana Tamfalová
 • edicnicinnost
 • 02.03.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 02.09.2021

Byl vydán časopis Central European Papers (2020/1)

Elektronická verze časopisu Central European Papers (2020, vol. 8, no. 1) je dostupná na webových stránkách časopisu:

 • Viktorie Kovářová
 • edicnicinnost
 • 16.02.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta vydává nový časopis Veřejná správa a sociální politika

Fakulta veřejných politik Slezské univerzity rozšiřuje od letošního roku spektrum vydávaných časopisů, nově bude i vydavatelem nového časopisu Veřejná správa a sociální politika.
 • Viktorie Kovářová
 • edicnicinnost
 • 12.02.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Byl vydán časopis Ošetřovatelské perspektivy (2020/2)

Elektronická verze časopisu Ošetřovatelské perspektivy (2020, roč. 3, č. 2) je dostupná na webových stránkách časopisu: osp.slu.cz

 • Viktorie Kovářová
 • edicnicinnost
 • 09.02.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Elektronická publikace Přístup k rozvoji percepčně-motorických funkcí u žáků s lehkým mentálním postižením na základních školách

Byla vydána monografie Přístup k rozvoji percepčně-motorických funkcí u žáků s lehkým mentálním postižením na základních školách, jejímž autorem je PhDr. Mgr. Jan Viktorin, Ph.D.
 • Viktorie Kovářová
 • edicnicinnost
 • 09.02.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Elektronická publikace Přístupy a strategie ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základních školách hlavního vzdělávacího proudu

Byla vydána monografie Přístupy a strategie ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základních školách hlavního vzdělávacího proudu, jejíž autory jsou PhDr. Mgr. et Mgr. Eva Dostalová, Ph.D. a PhDr. Mgr. Jan Viktorin, Ph.D.
 • Viktorie Kovářová
 • edicnicinnost
 • 20.01.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Elektronická publikace Vybrané problémy veřejné správy

Byla vydána kolektivní monografie Vybrané problémy veřejné správy.

 • Viktorie Kovářová
 • edicnicinnost
 • 18.01.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Byl vydán časopis Ošetřovatelské perspektivy (2020/1)

Elektronická verze časopisu Ošetřovatelské perspektivy (2020, roč. 3, č. 1) je dostupná na webových stránkách časopisu: osp.slu.cz

 • Viktorie Kovářová
 • edicnicinnost
 • 30.12.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Byl vydán časopis Central European Papers (2019/2)

Elektronická verze časopisu Central European Papers (2019, vol. 7, no. 2) je dostupná na webových stránkách časopisu: cep.slu.cz

 • Viktorie Kovářová
 • edicnicinnost
 • 09.12.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Učební text Praxe ve školní družině - Průvodce pro studenty

Učební text Praxe ve školní družině - Průvodce pro studenty je dostupný ke stažení na stránkách Ústavu pedagogických a psychologických věd v sekci Skripta a opory.

 • Viktorie Kovářová
 • edicnicinnost
 • 30.11.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Elektronická publikace Smart solutions as an instrument for building smart cities

Byla vydána publikace Smart solution as an instrument for building smart cities v elektronické podobě. Autorkami jsou doc. Ing. Anna Čepelová, PhD. a Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D. Tato vědecká monografie byla vytvořena v rámci realizace projektu VEGA č. 1/0302/18 s názvem „Inteligentné mestá ako spôsob implementácie konceptu trvalo udržateľného rozvoja miest Slovenskej republiky“, realizovaného na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, Fakultě veřejné správy, ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě, Fakultou veřejné politiky. Projekt VEGA je financován Ministerstvem školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky.