• Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 24.11.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Vyšlo nové vydání rubriky Alma mater

Listopadové číslo pravidelné strany Alma mater, která informuje v Regionu Opavsko o dění na opavských fakultách Slezské univerzity, vyšlo v úterý 24. 11.
 • Daniel Martínek
 • hlavní
 • 20.11.2020
 • Slezská univerzita v Opavě

Noc vědců se uskuteční i navzdory koronaviru. Bude online!

O vědě se říká, že je tajemná, nedostižná či komplikovaná. Ovšem ne v den, kdy se koná Noc vědců. Celorepubliková akce se stala tradičním dostaveníčkem vědeckých pracovníků, vysokoškolských pedagogů a odborníků, které se u nás pořádá pravidelně od roku 2005. Jednou za rok se tak pro veřejnost otevírají vědecká pracoviště, laboratoře, univerzitní prostory a další desítky budov, kam se běžný smrtelník nedostane, aby se potvrdilo, že věda dokáže být pro každého vzrušující a inspirující. Letos se Noc vědců s podtitulem Člověk a robot koná v pátek 27. listopadu a Slezská univerzita je znovu u toho. Z důvodu omezení šíření koronaviru a přijatých epidemiologických opatření se však uskuteční pouze online!
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 19.11.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta spoluorganizuje mezinárodní vědeckou konferenci

Fakulta veřejných politik je spoluorganizátorem Mezinárodní vědecké konference pod čestným patronátem Ministra zahraničních věcí Polské republiky. Název a téma konference zní KONFLIKT – SOUPEŘENÍ – SPOLUPRÁCE VE STŘEDNÍ EVROPĚ V XX-XXI STOLETÍ s podtitulem MEANDRY ČESKO(SLOVENSKO)-POLSKÝCH VZTAHŮ.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 12.11.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

IV. Změny a doplnění Rozhodnutí děkana č. 7/2020 Opatření k zamezení šíření koronaviru

Od středy 18. listopadu 2020 děkan Fakulty veřejných politik umožňuje osobní přítomnosti studentů zdravotnických nelékařských studijních programů na klinické výuce v předmětech doporučených proděkankou pro nelékařské zdravotnické programy pro vybrané studijní programy:
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 11.11.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Rozhodnutí děkana č. 9/2020 Odevzdávání tištěné verze kvalifikační práce pro 1. termín SZZk konané v lednu 2021

Z důvodu aktuálního vývoje epidemiologické situace děkan fakulty mění znění článku 5, odstavec 2 Směrnice děkana č. 4/2018 k zadávání, vypracování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na Fakultě veřejných politik v Opavě pro 1. termín státní závěrečné zkoušky v AR 2020/2021 konané v lednu 2021 takto:
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 10.11.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Studenti fakulty i nadále pomáhají při koronavirové krizi

Do boje s koronavirem se zapojují studenti napříč celou Fakultou veřejných politik v Opavě. Jejich počty se každým dnem navyšují. Záslužnou práci odvádí ve zdravotnictví, ošetřovatelství a také v oblasti sociální práce a veřejné správy.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 05.11.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Proběhlo zasedání akademického senátu FVP

Ve středu 4. 11. proběhlo již 106. řádné zasedání Akademického senátu Fakulty veřejných politik v Opavě.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 30.10.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Naši dobrovolníci se starají o děti pracovníků v první linii

Do boje s koronavirovou krizí se zapojují studenti napříč celou naší fakultou! Jejich počty se každým dnem navyšují a týkají se kromě zdravotnictví a ošetřovatelství také sociální práce a veřejné správy.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 29.10.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Ubytovací a sociální stipendia v akademickém roce 2020/2021

Studenti si již mohou podávat žádosti o ubytovací a sociální stipendium.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 29.10.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Přehled aktuálních opatření k zamezení šíření koronaviru na FVP

Vzhledem k proměnlivé situaci v souvislosti s novými vládními nařízeními vám přinášíme přehled aktuálně platných opatření a pravidel pro výuku a pohyb v budově Fakulty veřejných politik.