• Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 11.04.2023
 • Slezská univerzita v Opavě

Opavský majáles se blíží… Možná jeden z posledních, který organizují sami studenti

Kroniky popisují majáles jako ryze českou oslavu studentského života a příchodu měsíce května, některé prameny jej uvádějí jako tradici spojenou s rozmachem univerzit, doloženou již od 15. století. Bohužel však charakter těchto akcí pořádaných samotnými studenty jako neziskové akce v posledních letech, zvláště ve velkých městech, vytlačují komerčně založené subjekty, které zavětřily příležitost k monetizaci této většinou nijak nechráněné značky dobré zábavy. V Ostravě se tak např. letos konají majálesy dva, a to týden po sobě. Jaký bude ten opavský?
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 07.04.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Daruj krev ve Slezské nemocnici v Opavě

Daruj krev a šanci na život! Krev darovaná u nás, bude pomáhat v Opavě!
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 07.04.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Zveme seniory na zábavné i poučné odpoledne

 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 06.04.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Výstava ukáže, že jinakost je normální

Ve čtvrtek 20. dubna jste v 17 hodin srdečně zváni na vernisáž výstavy Jinakost je normální, která bude zdobit stěny univerzitního centra UniPoint v OC Breda. Panelová expozice má za úkol ukázat jinakost jako přirozenou, běžnou, a tedy normální součást našich životů, kterou není třeba stavět na okraj společnosti nebo ji jinak postihovat či dehonestovat.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 06.04.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Výtvarně-terapeutické aktivity v Domově Alzheimer

Dne 3. dubna 2023 studentky studijního oboru edukační péče o seniory, společně s vyučující předmětu Kreativní umělecké terapie Mgr. et Mgr. BcA. Marií Bajnarovou, Ph.D., navštívily Domov Alzheimer v Karviné-Darkově, aby prostřednictvím výtvarně-terapeutických aktivit podpořily duševní pohodu klientů.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 05.04.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Prezentujte se na Slezský den sester

Na Fakultě veřejných politik v Opavě proběhne v pořadí 25. Slezský den sester.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 03.04.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Zveme vás na shromáždění Akademické obce FVP

Předsedkyně Akademického senátu Fakulty veřejných politik PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D. svolává shromáždění Akademické obce Fakulty veřejných politik.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 01.04.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Ústav speciální pedagogiky vás zve na on-line přednášku

Dne 12. dubna se od 14:00 uskuteční on-line přednáška na téma Komunikace a její specifika u jedinců s těžkým zrakovým postižením.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 01.04.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

UniPoint bude hostit Den zdraví a prevence

Zvýšit povědomí veřejnosti o důležitosti prevence a nabídnou možnost otestovat si svůj zdravotní stav-to jsou cíle akce s názvem Den zdraví a prevence, kterou na čtvrtek 13. dubna připravila Slezská nemocnice v Opavě (SNO) ve spolupráci s Ústavem nelékařských zdravotnických studií Fakulty veřejných politik (FVP) Slezské univerzity a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Probíhat bude v univerzitním centru UniPoint v 1. patře OC Breda od 9 do 16 hodin.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 01.04.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta prohloubila spolupráci s Catholic University of America

Představitelé naší fakulty společně s rektorem Slezské univerzity pracovně navštívili USA, aby zde prohloubili spolupráci s Catholic University of America. Ze své týdenní pracovní cesty do Washingtonu se na začátku dubna vrátili s novými kontakty i dohodami konkrétní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, při recipročních výměnách studentů nebo třeba pořádání společných konferencí.