• Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 09.05.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Druhé kolo přijímacího řízení pro Studijní program Edukační péče o seniory

Na konci března bylo uzavřeno první kolo přijímacího řízení pro bakalářský studijní program Edukační péče o seniory. Nyní je vyhlášeno kolo druhé. Přihlášku je v rámci něj možné podat do 12. 8.2023.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 05.05.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

FVP bude realizovat projekt podpořený z Visegradského grantu

Pracovníci Fakulty veřejných politik z Ústavu veřejné správy a sociální politiky se budou podílet na realizaci projektu „Ukrainian refugees in Central Europe and the Balkans - lessons learned and policy recommendations“, který byl podpořen z Mezinárodního visegrádského fondu v rámci programu Visegrad+ Grants. Nositelem projektu je Opolská univerzita a FVP je jedním z 9 partnerů.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 04.05.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Řádné volby do Akademického senátu FVP

Předsedkyně Akademického senátu Fakulty veřejných politik vyhlašuje řádné volby do Akademického senátu FVP.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 03.05.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Referát pro zahraniční vztahy vyhlašuje soutěž

Referát pro zahraniční vztahy vyhlašuje soutěž o zpracování nejlepší prezentace o Fakultě veřejných politik v anglickém jazyce.
 • Lucie Nožková
 • hlavní
 • 01.05.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Konference o územních samosprávných celcích

Ve středu 10. května bude Fakulta veřejných politik (FVP) hostit 3. ročník Mezinárodní vědecké konference s názvem Územní samosprávy jako součást demokratického a právního státu.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 27.04.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Kulaté stoly posouvají práci odborníků z praxe i akademiků

U kulatého stolu na půdě fakulty se ve čtvrtek 27. května sešli odborníci, aby hovořili na téma primární prevence rizikového chování u dětí ve škole a školní družině. Cílem setkání bylo také prohloubit spolupráci v oblasti praxí posluchačů Sociální patologie a prevence.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 26.04.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakultní odborná soutěž pro středoškoláky zná vítěze

Studenti středních škol, kteří se přihlásili do Fakultní odborné soutěže, přišli ve středu 26.4. na akademickou půdu naší fakulty obhajovat své písemné práce. Ty byly rozděleny do dvou kategorií: v první se hodnotily práce z oblasti zdravotnických oborů, ve druhé pak ty, které patří do okruhu sociální patologie a prevence, sociální politiky a sociální práce.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 25.04.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Akademici i studenti se školili v rámci projektu zaměřeného na Snoezelen

 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 13.04.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta veřejných politik patřila seniorům

Čtvrtek 20. dubna na Fakultě veřejných politik patřil především dříve narozeným. Ti tady mohli od 14 hodin strávit příjemné odpoledne v rámci akce Jarní rozjímání. Čekali na ně přednášky i povídání o duši a těle, zdravém stravování či málo známé příběhy ze života slavných.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 12.04.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Moderní výzvy o rozhodování o vlastní smrti

Problematika umírání a smrti se po dlouhé době tabuizace vrací do našich úvah i životů. Na téma Odejít, když nastal čas, bude v Opavě 25. dubna od 11:15 hodin diskutovat profesorka Ústavu lékařské etiky a Ústavu experimentální biologie Masarykovy univerzity Renata Veselská. Beseda se koná v rámci cyklu Moderní výzvy lidstva, který pořádá Mendelovo gymnázium ve spolupráci s FVP, v jejíž aule na Bezručově náměstí 14 proběhne.