• Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 01.10.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Hlasujte v průzkumu „Barometr mezi studenty zdravotnických škol“

Jste-li studenty Ústavu ošetřovatelství Fakulty veřejných politik v Opavě, neváhejte se zapojit do průzkumu Health Care Institute.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 29.09.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Volby do akademického senátu FVP proběhnou 1. a 2. 10.

 • Kateřina Byrtusová
 • hlavní
 • 25.09.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Technologická agentura ČR podpoří projekt zaměřený na výzkum vlivu epidemiologické situace na seniory

Fakulta veřejných politik byla úspěšná ve veřejné soutěži v programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA Technologické agentury ČR. Cílem projektu je vyhodnotit ve spolupráci s Charitou Opava poznatky získané v rámci koronavirové krize při poskytování terénních sociálních a zdravotních služeb pro seniory v jejich domácnostech. Zohledněny budou také poznatky studentů, kteří byli zapojeni do této činnosti na základě nařízené pracovní povinnosti.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 25.09.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

EVALUACE VÝUKY – STUDENTSKÁ ANKETA, LETNÍ SEMESTR 2019/2020

Hodnocení kvality výuky v letním semestru 2019/2020 probíhalo v termínu od 24. 6. do 16. 8. 2020 v IS SU.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 24.09.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Vyšlo první číslo pravidelné rubriky ze života opavských fakult

V úterý 22. září vyšel v Regionu Opavsko první díl měsíčníku Fakulty veřejných politik a Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 18.09.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Aktuální opatření proti šíření koronaviru na FVP

Ačkoliv se chod fakulty nezastavuje, pro zajištění bezpečnosti studentů i zaměstnanců je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 17.09.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Odborná soutěž pro studenty středních škol

Ve středu 16. 9. se na fakultě uskutečnila obhajoba studentských prací v rámci odborné soutěž pro střední školy.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 17.09.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta veřejných politik na akci TěhuDay

Ve čtvrtek 24. 9. se bude Fakulta veřejných politik prezentovat na akci TěhuDay - Roadshow Festivalu o těhotenství, porodu a rodičovství v OC Breda & Weinstein v čase od 10 do 18 hodin.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 08.09.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Setkání s děkanem při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie proběhne 23. 9.

Druhý zářijový díl projektu Mosty, který připravuje Junák - český skaut, okres Opava, z. s., ve spolupráci s Fakultou veřejných politik a Rotary clubem Opava, proběhne již 23. září v 17:00 v budově Fakulty veřejných politik v Opavě na Bezručově náměstí 14.
 • Daniel Martínek
 • hlavní
 • 07.09.2020
 • Slezská univerzita v Opavě

Soutěž Sestra roku: podpořte naši absolventku!

Soutěž Sestra roku nemusíte znát, ale už název vám napoví, o co se asi jedná. Jde o soutěžní klání, které má za úkol vyzdvihnout a ocenit důležitou a náročnou práci zdravotní sestry. Slezskou univerzitu může těšit, že letos soutěží o titul s názvem Sestra roku i jedna z našich absolventek oboru Všeobecná sestra Bc. Kateřina Pernická!