• Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 07.10.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Akce „Jak pečovat o seniory“ přesunuta

U příležitosti Mezinárodního dne seniorů připravila Fakulta veřejných politik ve spolupráci s Charitou Opava pro širokou veřejnost speciální program složený z nejrůznějších přednášek a workshopů se zaměřením na seniory. Akce měla proběhnout 15. 10. v univerzitním centru v OC Breda & Weinstein, jak jsme informovali v měsíčníku Hláska a Regionu Opavsko, avšak z důvodu protiepidemiologických opatření byla zrušena.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 06.10.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Politolog fakulty Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D. komentoval v médiích výsledky krajských voleb

Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D. z Ústavu veřejné správy a regionální politiky Fakulty veřejných politik v Opavě se ve své odborné činnosti zabývá politickými stranami, politickými systémy a decentralizačními procesy. V uplynulých dnech se v souvislosti s výsledky krajských voleb, povolebními vyjednáváními a sestavováním koalic zhostil role komentátora v médiích.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 05.10.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta se stala koordinátorem projektu zaměřeného na rozvoj konceptu Snoezelen

Fakulta veřejných politik uspěla s žádostí o financování projektu strategického partnerství programu Erasmus+ s názvem „Support of the Snoezelen concept and its integration into university education“, číslo 2020-1-CZ01-KA203-078267. Je to vůbec poprvé, co bude Slezská univerzita v roli koordinátora strategického partnerství ve vysokoškolském vzdělávání.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 05.10.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Výsledky voleb do akademického senátu Fakulty veřejných politik

Na fakultě ve čtvrtek 1. a pátek 2. 10. proběhly volby do akademického senátu.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 02.10.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Rozhodnutí děkana č. 7/2020 Opatření k zamezení šíření koronaviru

Na základě usnesení vlády ČR č. 958 z 30. 09. 2020 s platností od 5. 10. 2020 zakazuji v prostorách FVP pořádání jakýchkoliv hromadných akcí s účastí přesahující 10 osob.
 • Radim Šlezingr
 • hlavní
 • 02.10.2020
 • Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik se představila na roadshow TěhuDay v Bredě

Jedinečný festival o těhotenství, porodu a rodičovství: TěhuDay se konal ve čtvrtek 24. září v OC Breda &Weinstein v Opavě a naše univerzita byla u toho.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 01.10.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Rozhodnutí děkana č. 8/2020 Pravidla pro realizaci on-line vzdělávání na Fakultě veřejných politik v Opavě

V návaznosti na omezení výuky KHS MSK vydal děkan Fakulty veřejných politik v Opavě rozhodnutí děkana č. 8/2020.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 01.10.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Hlasujte v průzkumu „Barometr mezi studenty zdravotnických škol“

Jste-li studenty Ústavu ošetřovatelství Fakulty veřejných politik v Opavě, neváhejte se zapojit do průzkumu Health Care Institute.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 29.09.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Volby do akademického senátu FVP proběhnou 1. a 2. 10.

 • Kateřina Byrtusová
 • hlavní
 • 25.09.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Technologická agentura ČR podpoří projekt zaměřený na výzkum vlivu epidemiologické situace na seniory

Fakulta veřejných politik byla úspěšná ve veřejné soutěži v programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA Technologické agentury ČR. Cílem projektu je vyhodnotit ve spolupráci s Charitou Opava poznatky získané v rámci koronavirové krize při poskytování terénních sociálních a zdravotních služeb pro seniory v jejich domácnostech. Zohledněny budou také poznatky studentů, kteří byli zapojeni do této činnosti na základě nařízené pracovní povinnosti.