• Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 21.11.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Studentky ÚPPV posílají pozdrav z Lotyšska

Jsme studentky 2. ročníku Sociální patologie a prevence a naskytla se nám možnost vyjet, namísto zimního semestru, na zahraniční studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ do hlavního města Lotyšska, Rigy. Studujeme na University of Latvia s pedagogickým zaměřením.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 21.11.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Zástupci ÚPPV na odborném setkání v Budapešti

 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 21.11.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Rozhodnutí děkana 16/2019

Rozhodnutí děkana č. 16/2019 k provedení hodnocení tvůrčí činnosti vědeckopedagogických pracovišť Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě v letech 2019 a 2020.
 • Jiří Zemánek
 • hlavní
 • 20.11.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Kontrola studia

Pro studenty, kteří se přihlásí na příslušném ústavu ke státní závěrečné zkoušce v lednovém termínu
 • Kateřina Byrtusová
 • hlavní
 • 13.11.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Prodllužujeme termín odevzdání přihlášek pro odbornou soutěž středních škol do 30.11

Ještě stále se můžete přihlásit do odborné soutěže středních škol, kterou pořádá Fakulta veřejných politik.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 13.11.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Zástupci fakulty přednášejí na středních školách

 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 12.11.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Naši studenti poskytnutím první pomoci zachránili život.

Studenti Fakulty veřejných politik byli děkanem oceněni za poskytnutí první pomoci.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 09.11.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Dny restorativní justice 2019

V úterý 19. 11. 2019 od 9:00 hod. proběhne na Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě setkání při příležitosti Dnů restorativní justice 2019.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 08.11.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Smrt je jednou z mála jistot, které máme

Tak by se stručně, ale výstižně dalo uvést téma, kterému byla věnovaná dne 22. října 2019 mezinárodní vědecká konference Proměny rodiny tentokrát tedy s podtitulem Smrt – součást života.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 08.11.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Mezinárodní odborné sympozium

Výzkumné centrum pro sociální začleňování Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě ve spolupráci s partnerskými institucemi pořádá dne 25. 11. 2019 v čase od 10:00 – 15:30 hodin MEZINÁRODNÍ ODBORNÉ SYMPOZIUM na téma Co, jak a proč ve vysokoškolském vzdělávání stále stojí v otázkách?