• Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 08.11.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Smrt je jednou z mála jistot, které máme

Tak by se stručně, ale výstižně dalo uvést téma, kterému byla věnovaná dne 22. října 2019 mezinárodní vědecká konference Proměny rodiny tentokrát tedy s podtitulem Smrt – součást života.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 08.11.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Mezinárodní odborné sympozium

Výzkumné centrum pro sociální začleňování Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě ve spolupráci s partnerskými institucemi pořádá dne 25. 11. 2019 v čase od 10:00 – 15:30 hodin MEZINÁRODNÍ ODBORNÉ SYMPOZIUM na téma Co, jak a proč ve vysokoškolském vzdělávání stále stojí v otázkách?
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 06.11.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 25.11.2019

Sociální a ubytovací stipendium v AR 2019/2020

Vážené studentky, vážení studenti, od 1. 11. 2019 do 11. 11. 2019 můžete žádat v IS SU o sociální stipendium a od 1. 11. 2019 do 22. 11. 2019 o ubytovací stipendium
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 05.11.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Moderní výzvy lidstva: Demokracie a její limity

Mendelovo gymnázium a Fakulta veřejných politik SU nabízí další významnou osobností v přednáškovém cyklu!
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 05.11.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

OBRAZ CHYTRÝCH ŘEŠENÍ V REGIONÁLNÍM RÁMU

Centrum empirických výzkumů a Ústav veřejné správy a regionální politiky pořádají ve čtvrtek 07/11/2019 mezinárodní odbornou konferenci.
 • Kateřina Byrtusová
 • hlavní
 • 31.10.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Konference Média a dějiny

Na Fakultě veřejných politik v Opavě se bude v rámci konference Média/dějiny/společnost hovořit o obrazu Polska a Poláků v českých médiích.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 30.10.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Zahájení realizace projektu v rámci programu Erasmus+

V říjnu 2019 byla zahájena realizace projektu "Interdisciplinary, multiculturalism and work with the patient in a non-standard situation in the context of conducting didactic classes in the field of medical sciences and health sciences in Centers of Medical Simulation", 2019-1-PL01-KA203-065205.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 30.10.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA V TEORII I PRAXI II.

ÚPPV FVP SU zve na přednášku PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA V TEORII I PRAXI II. dne 7. 11. 2019.
 • Jiří Zemánek
 • hlavní
 • 25.10.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Výsledky voleb do studentské komory AS FVP SU

Protokol o výsledcích voleb do studentské komory Akademického senátu Fakulty veřejných politik v Opavě konaných ve dnech 24. - 25. 10. 2019
 • Jiří Zemánek
 • hlavní
 • 25.10.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Výsledky voleb do komory akademických pracovníků AS SU

Protokol o výsledcích voleb do komory akademických pracovníků Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě konaných ve dnech 24. - 25. 10. 2019