• Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 11.09.2019
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Irena Korbelářová a Rudolf Žáček se účastní Kongresu českých polonistických studií v Olomouci

Děkanka Filozoficko-přírodovědecké fakulty (FPF) v Opavě prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. a děkan Fakulty veřejných politik (FVP) v Opavě prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. se v úterý 10. 9. a ve středu 11. 9. 2019 účastní Inaugurační konference Kongresu českých polonistických studií v Olomouci.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 10.09.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Proběhl první z workshopů na téma "Podpora mediální gramotnosti dětí předškolního věku"

 • Martin Kůs
 • hlavní
 • 09.09.2019
 • Slezská univerzita v Opavě

Noc vědců 2019 nese podtitul Šetrně k přírodě. Budeme opět u toho

OPAVA - Třicet jedna míst ve 28 městech, 976 událostí a okolo 60 tisíc návštěvníků. To jsou základní údaje Noci vědců 2019. Ta vypukne v pátek 27. září. Letos nese celorepubliková akce popularizující vědu a výzkum mezi širokou veřejnosti podtitul Šetrně k přírodě. Slezská univerzita bude zase u toho.
 • Kateřina Byrtusová
 • hlavní
 • 06.09.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Prodloužení přihlášek k celoživotnímu vzdělávání do 15. září!

Přihlaste se ke studiu celoživotního vzdělávání! Termín přihlášení je prodloužen do 15. září 2019.
 • Kateřina Byrtusová
 • hlavní
 • 06.09.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Rozhodnutí děkana č. 14/2019

Kontrola studia za AR 2018/2019, zápis (registrace) předmětů do ZS AR 2019/2020 a zápis do AR 2019/2020 pro studenty prezenční a kombinované formy studia bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na FVP v Opavě.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 05.09.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Naši studenti byli na stáži v zahraničí

Nejenom vysokoškolským diplomem si lze zvýšit šanci na trhu práce, ale také ještě dalšími benefity, které studium na vysoké škole nabízí. Jedním z nich může být i zahraniční stáž. Studenti FVP SU v Opavě mají možnost v rámci projektu ESF „Rozvoj vzdělávání na SU“ navštívit rozličné zahraniční instituce. V průběhu letního semestru celkem 6 studentů možnost stáží využilo.
 • Jiří Zemánek
 • hlavní
 • 04.09.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Registrace na promoce

.
 • Kateřina Byrtusová
 • hlavní
 • 04.09.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Workshopy pro pedagogy mateřských škol na téma "Podpora mediální gramotnosti dětí předškolního věku"

V rámci aktuálně realizovaného projektu "Podpora mediální gramotnosti dětí předškolního věku" (hlavní řešitel: PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.) proběhnou v září dva workshopy pro zapojené mateřské školy Moravskoslezského kraje.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 28.08.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Otevření multismyslové místnosti Snoezelen

Dne 11. 9. 2019 ve 13 hodin proběhne na Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě slavnostní otevření multismyslové místnosti Snoezelen.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 28.08.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Výstava ex libris K.J.Obrátila v OC Breda

Již 2.9. se koná v obchodním centru Breda vernisáž k výstavě ex libris Karla Jaroslava Obrátila, kterou pořádá doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc. O tom, kdo byl K.J.Obrátil, vám přinášíme rozhovor.