• Martin Kůs
 • hlavní
 • 10.10.2019
 • Slezská univerzita v Opavě

Hostili jsme výjezdní zasedání Studentské komory Rady vysokých škol

OPAVA – První říjnový víkend hostily prostory Fakulty veřejných politik v Opavě výjezdní zasedání Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ).
 • Kateřina Byrtusová
 • hlavní
 • 08.10.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Děkanské volno pro studenty I. ročníků

Dne 9.10.2019 od 8:00-12:00 bylo vyhlášeno děkanské volno pro studenty všech studijních oborů Fakulty veřejných politik.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 08.10.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Konference Proměny rodiny IX.

Srdečně Vás zveme na konferenci, která se uskuteční pod názvem Proměny rodiny IX. „Smrt – součást života“, a to 22. října 2019.
 • Martin Kůs
 • hlavní
 • 07.10.2019
 • Slezská univerzita v Opavě

Zahraniční mise Lékařů bez hranic z pohledu Alžběty Truparové

Jak vypadá zahraniční mise organizace Lékařů bez hranic z pohledu „administrativního pracovníka“? Co musíte udělat, chcete-li se podobné mise zúčastnit? Jaké požadavky musíte splňovat a jak vlastně člověk na mnohaměsíční misi tráví svůj pracovní i volný čas? Pokud Vás zajímají odpovědi na tyto otázky, přijměte naše pozvání na besedu s účastnicí dvou zahraničních misí, absolventkou Fakulty veřejných politik v Opavě Bc. Alžbětou Truparovou.
 • Jana Bortlíková
 • hlavní
 • 03.10.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 31.10.2019

Výběrová řízení na stipendijní pobyty Erasmus+

 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 02.10.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Otevření multismyslové místnosti Snoezelen

Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě pod záštitou paní Mgr. Kateřiny Janků Ph.D. otevřela 11.9.2019 ve 13:00 Snoezelen multismyslovou místnost.
 • Kateřina Byrtusová
 • hlavní
 • 01.10.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Adaptační kurz 2019

Před týdnem se ve sportovně-turistickém areálu Hadinka poprvé uskutečnil adaptační kurz pro studenty prvních ročníků. Zájem projevilo 69 studentů všech studijních oborů. Struktura kurzu navázala na výsledky výzkumných šetření, která probíhala v rámci vloni ukončeného tříletého projektu zaměřeného na sledování studijní neúspěšnosti.
 • Kateřina Byrtusová
 • hlavní
 • 01.10.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Proběhla Mezinárodní vědecká konference na téma „ Role veřejné správy v každodenním občanském životě“

Tato mezinárodní vědecké konference se konala ve dnech 26. a 27. 9. 2019 v rámci ESF projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400, Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě v rámci klíčové aktivity 5 Internacionalizace. Konferenci pořádal Ústav veřejné správy a regionální politiky pod vedením vedoucí ústavu JUDr. Marie Sciskalové, Ph.D.
 • Kateřina Byrtusová
 • hlavní
 • 25.09.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Výběrové řízení na studentské mobility CEEPUS

Nabídka studijní pobytů v zahraničí na letní semestr 2019/2020
 • Jiří Zemánek
 • hlavní
 • 23.09.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 10.10.2019

Imatrikulace a promoce

se konají ve středu 9. října 2019