• Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 01.08.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Kontrola studia a zápis předmětů

Začíná druhá polovina léta a my bychom vám rádi připomněli, že se blíží termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2021/2022 a zápis předmětů do akademického roku 2022/2023.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 15.07.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Ohlédnutí za zahraniční spoluprací v uplynulém akademickém roce

Rozvoj zahraniční spolupráce a mezinárodních vztahů Fakulty veřejných politik v akademickém roce 2021/2022 můžeme nadějně označit za pozitivní a uspokojující, a vzhledem ke kvalitativním fakultním ukazatelům také za přínosný a důležitý.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 08.07.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Nová inter-institucionální smlouva s litevskou univerzitou

Kaunas University of Applied Sciences se stala novým partnerem FVP v rámci programu Erasmus+
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 27.06.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Ústav veřejné správy a sociální politiky hostil významnou konferenci i výjezdní zasedání

Na konci června proběhly v prostorách fakulty hned dvě události v režii Ústavu veřejné správy a sociální politiky, které hostily zahraniční hosty i poskytovatele sociálních služeb z celé České republiky.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 27.06.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Pracovníci FVP absolvovali odbornou stáž v Německu

V rámci dlouhodobé spolupráce naší univerzity s univerzitou Hochschule Harz proběhla za účelem rozvoje této spolupráce na další roky návštěva pracovníků FVP.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 24.06.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Ústav speciální pedagogiky rozvíjí spolupráci s Czestochowou

I přestože se blíží konec akademického roku, Ústav speciální pedagogiky Fakulty veřejných politik v Opavě nezahálí a navazuje novou spolupráci s Ústavem speciální pedagogiky v Czestochowe, kde mohou nově studenti i akademici rozvíjet své akademické i vědecko-výzkumné ambice.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 20.06.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Studenti si převezmou své červené diplomy

V letošním roce se podařilo skvělých výsledků při státní závěrečné zkoušce dosáhnout velkému počtu studentů Fakulty veřejných politik. Jsme moc rádi za tyto úspěšné absolventy a všem srdečně gratulujeme.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 17.06.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Studenti byli oceněni za nejlepší závěrečné práce

V rámci stipendijního programu děkana za nejlepší bakalářskou/diplomovou práci bylo v letošním akademickém roce vybráno celkem 7 závěrečných prací, jejichž autoři obdrží mimořádné stipendium.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 30.05.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Promoce FVP 2022

Srdečně vás zveme na promoce absolventů bakalářského a navazujícího magisterského studia, které se budou konat v aule Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 24.05.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Výstava Právo a my s fotografiemi Jindřicha Štreita

Jaký je stav právního povědomí v dnešní společnosti a jak reaguje současný právní řád na tzv. patologické jednání? Je naše právní povědomí alespoň částečně kvalifikované, anebo převážil hoax nad skutečností? Těmito i dalšími otázkami se bude zabývat výstava Fakulty veřejných politik, kterou zahájí vernisáž v UniPointu v OC Breda & Weinstein 7. června 2022 v 17:00.