• Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 22.07.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Zážitková prázdninová škola Lipnice opět v Opavě

Od roku 2010 mají každoročně studenti Sociální patologie a prevence Fakulty veřejných politik v Opavě možnost zúčastnit se certifikovaných kurzů Prázdninové školy Lipnice. Jejich cílem je naučit studenty formou zážitkové pedagogiky připravit program adaptačního kurzu pro různé cílové skupiny se sociálními specifiky, a získat tak cenné zkušenosti, které mohou využít ve své budoucí praxi.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 15.07.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Absolventi si mohou své diplomy vyzvednout od 19. července 2021

Diplomy si letošní absolventi státní závěrečné zkoušky na Fakultě veřejných politik v Opavě mohou vyzvednout od pondělí 19. července 2021 na Oddělení pro studijní a sociální záležitosti fakulty na Bezručově náměstí 885/14 v Opavě vždy v úředních hodinách.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 12.07.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Zahraniční spolupráce na fakultě vzkvétá i covidu navzdory

I přestože byl uplynulý semestr z velké části poznamenán protiepidemickými opatřeními a restrikcemi omezujícími cestování, došlo zejména v průběhu května a června k jistému uvolnění, díky kterému byly prohlubovány také zahraniční vztahy. Naši fakultu navštívilo několik významných zahraničních odborníků a také se nám podařilo opětovně motivovat studenty k zahraničním výjezdům, z čehož máme upřímnou radost.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 02.07.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Úspěšné setkání se stipendistkou Fulbright programu z USA se zopakuje i v srpnu

V pondělí 28. června proběhla na Fakultě veřejných politik v Opavě přednáška významné odbornice z hlavního města USA a letošní Fulbright stipendistky pro Českou republiku dr. Jo Ann Regan.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 01.07.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Den prevence proběhl letos před OC Breda & Weinstein

Veřejností velmi oblíbená akce Dny prevence musela být v loňském roce zrušena z důvodu epidemiologických opatření. V letošním roce už o ni ale zájemci ochuzeni nebyli. Jednodenní akce proběhla v menším formátu před OC Breda & Weinstein.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 30.06.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Probíhá 2. kolo přijímacího řízení!

Děkan Fakulty veřejných politik v Opavě rozhodl o vypsání II. kola přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 na bakalářský studijní program Edukační péče o seniory (prezenční i kombinovaná forma studia) a na navazující magisterský studijní program Veřejná správa a sociální politika (pouze prezenční forma studia).
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 28.06.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

ZŠ pro tělesné postižené Dostojevského se stala novým fakultním pracovištěm

V pátek 25. června 2021 byla podepsána smlouva o vzájemné spolupráci Fakulty veřejných politik v Opavě a Základní školy pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 28.06.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Rozhodnutí děkana č. 5/2021 Harmonogram akademického roku 2021/2022 FVP SU v Opavě

 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 28.06.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Kulatý stůl zaměřený na oblast pedagogiky přinesl řadu zajímavých podnětů

V pátek 25. června 2021 proběhl na Fakultě veřejných politik v Opavě další z řady tzv. kulatých stolů, tentokrát se zaměřením na vzdělávání, problémové a rizikové chování dětí a žáků, inkluzivní vzdělávání a speciálně pedagogické otázky.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 22.06.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Den pro diskusi nad problematikou vzdělávání všeobecných sester a potřebami budoucích zaměstnavatelů

Ústav nelékařských zdravotnických studií pořádal 15. 6. 2021 setkání zástupců zdravotnických zařízení s názvem "Den pro diskusi nad problematikou vzdělávání všeobecných sester a potřebami budoucích zaměstnavatelů".