• 0

odborný panel "Příprava programů DVPP pro společné vzdělávání"

  • Zlatuše Krpcová
  • 29.06.2020
.

Vedoucí Výzkumného centra pro sociální začleňování FVP SU v Opavě, doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., se 18. června 2020 zúčastnil šestého setkání odborného panelu "Příprava programů DVPP pro společné vzdělávání" v rámci systémového projektu APIV A (Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem - Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání - metodická podpora), jehož realizátorem je Národní pedagogický institut České republiky. Tématem setkání bylo "DVPP - těžiště profesního rozvoje pedagogů". Na tomto  setkání vystoupil doc. Kaleja v rámci zvané přednášky s tématem „Percepce a reflexe celoživotního vzdělávání z pohledu pedagogické praxe.

Cílem odborného panelu bylo otevřít diskuzi k současnému sytému DVPP, jeho možnostem, limitům, výzvám a vizím. Prostřednictvím panelistů a dalších účastníků odborného panelu byly nastíněny současné i budoucí možnosti a potřeby školského terénu ve vztahu k DVPP jako nezbytné systémové podpoře profesních kompetencí pedagogických pracovníků. Těžištěm diskuse účastníků pak byly zkušenosti jak poskytovatelů, tak příjemců programů DVPP. Byly diskutovány otázky:

      Jaká je současná realita DVPP?

      Jaký způsob či formu podpory v rámci DVPP sborovny a ředitelé preferují?

      Co do DVPP očekáváme ve vztahu k připravované strategii vzdělávací politiky do roku 2030?

      Jak DVPP ovlivní chystané legislativní změny?

Na základě diskuse jednotlivých účastníků byly zformulovány závěry a doporučení pro sekci Vzdělávání MŠMT jako podklad pro řízení vzdělávací politiky v regionálním školství.