setkání zástupců Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

  • Zlatuše Krpcová
  • 08.06.2020
4. června 2020

Dne 4. 6. 2020 proběhlo na Úřadě vlády České republiky setkání zástupců Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a zároveň se uskutečnila prezentace jedné klíčové oblasti integrace Romů týkající se vzdělávání, kterou koordinuje předseda této platformy, doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. Vládu ČR zastupovala vládní zmocněnkyně pro lidská práva, profesorka PhDr. Helena Válková, Ph.D. Na jednání se diskutovalo o způsobu   tvorby a obsahu Strategie romské integrace do roku 2030. Jedná se o významný národní dokument, na základě kterého budou implementovány mechanismy a uskutečňovány procesy směřující k integraci Romů žijících na území celé České republiky. Finální podoba dokumentu žádá soulad s předpisy Evropské unie tak, aby byly systematicky odbourávány segregační, diskriminační a další jim blízké  přístupy, jenž ve své podstatě jsou kontraindikací anticikanismu.