• 0

Fakulta veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě získala akreditaci v rámci resortu MŠMT pro vdělávací program celoživotního vzdělávání

  • Zlatuše Krpcová
  • 02.03.2020
Fakulta veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě získala akreditaci k provádění vzdělávacího programu a vydávání osvědčení o jeho absolvování:  „Pedagogické studium speciální pedagogiky pro kvalifikované učitele praktického vyučování, odborného výcviku, učitele mateřských škol a vychovatele“. Platnost akreditace je stanovena do 20. 1. 2023.
Výuka bude zahájena ve školním roce 2020/2021, bližší informace a pokyny k přihlášení ke studiu zde

Garant studia:
•    doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
     e-mail: Martin.Kaleja@fvp.slu.cz

Studium je určeno:
•    učitelé praktického vyučování,
•    učitelé odborného výcviku,
•    učitelé mateřských škol,
•    vychovatelé.

Výukový den:
•    sobota (8:05 – 16:20 h)
•    celkem 6 prezenční setkání v 1. semestru a 2 prezenční setkání ve 2. semestru
•    realizace praxe – 2. semestr

Místo konání výuky:
Fakulta veřejných politik v Opavě
Slezské univerzity v Opavě
Bezručovo náměstí 885/14
746 01 Opava

Úhrada za studium:
•Výše poplatku 15.000,- Kč

Absolvováním vzdělávacího programu celoživotního vzdělávání pedagogičtí pracovníci získají teoretické znalosti, vědomosti, praktické dovednosti a zručnosti, díky kterým budou moci být ve svých pracovních pedagogických činnostech, pedagogických procesech a mechanizmech spojených s přípravou, s organizací a vedením výchovně vzdělávacích procesů a řízením různorodých pedagogických akcí, stejně tak při nastavení účinné komunikace a realizaci speciálněpedagogického monitoringu, jako i při orientační (speciálně)pedagogické diagnostice nebo při aktivitách spojených s implementací různě uchopených edukačních celků a jejich optimalizaci, a organizaci evaluačních akcí, ve svých pracovních a profesních aktivitách a činnostech v otázkách integrace a inkluze dětí a žáků ve vzdělávání, zdařilejší.