• 0

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny při Úřadu vlády ČR

  • Zlatuše Krpcová
  • 11.02.2020
Pracovní jednání dne 3. února 2020

Vedoucí VCpSZ VFP SU v Opavě, doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., se účastnil dne 3. 2. 2020 jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, které proběhlo v prostorách Úřadu vlády České republiky v Praze.

Na programu jednání bylo: požadavek směrem k MŠMT, aby do kurikula vzdělávání zahrnulo systémově historii a kulturu Romů, aby pedagogové ve své pregraduální přípravě byli řádně připravováni realizovat kvalitní a spravedlivé vzdělávání, v jehož rámci je výše uvedený požadavek. Mimo jiné Rada ukončila činnost Pracovní skupiny pro vzdělávání Romů a nové zřídila Výbor pro vzdělávání Romů, jehož předseda by měl být dosavadní předseda Pracovní skupiny pro vzdělávání Romů - doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. Rada dále projednala otázku finanční dotace programu "obědů do škol" v návaznosti na otázku chudoby a povinného školního vzdělávání. Více viz web poradního vládního orgánu: https://www.vlada.cz/cz/ppov/zmocnenkyne-vlady-pro-lidska-prava/aktuality/rada-vlady-pro-zalezitosti-romske-mensiny-vyjadrila-sve-pripominky-k-navrhu-zakona-o-pridavku-na-bydleni-179436/