• 0

doc. Kaleja účasten mimořádného zasedání občanské části Rady pro záležitosti romské menšiny

  • Zlatuše Krpcová
  • 25.01.2020
.
V pátek 24. ledna 2020 se doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., vedoucí VCpSZ FVP SU v Opavě, zúčastnil mimořádného zasedání občanské části Rady pro záležitosti romské menšiny, které proběhlo v zasedací místnosti Forum budovy Úřadu vlády ČR Praha.
Toto jednání iniciovala vládní zmocněnkyně s cílem  otevřeně diskutovat a vyjasnit si některé otázky, které v posledních uplynulých dnech byly mediálně a politicky diskutovány na různých místech různě.  Občanská část Rady v současné sestavě tvoří co do počtu většinu celé Rady a její nejbližší jednání byla předsedou vlády ČR svoláno  na 3. 2. 2020, a proto toto setkání bylo členy Rady vnímáno jako klíčové pro další činnost Rady.