• 0

Zasedání komise pro státní doktorské zkoušky a obhajobu dizertační práce v Bratislavě

  • Zlatuše Krpcová
  • 10.12.2019
Členové Výzkumného centra pro sociální začleňování Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě členy komise pro státní doktorské zkoušky.

Dne 9. prosince 2019 se doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., vedoucí Výzkumného centra pro sociální začleňování Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě, zúčastnil zasedání komise pro státní doktorské zkoušky  a obhajobu dizertační práce PhDr. Martina Kocandy, který  v současné době zastává post generálního ředitele Národní knihovny České republiky. Školitelem doktoranda byl prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D., člen Výzkumného centra pro sociální začleňování Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě, který byl na tomto zasedání komise rovněž přítomen.

Dizertační práce nesla název Sociálni aspekty edukace seniorů v podmínkách informační společnosti“.