• 0

Výroční konference OP VVV

  • Zlatuše Krpcová
  • 28.11.2019
Dne 28. listopadu 2019 se v rámci prioritní osy 3 OP VVV (Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání) uskutečnila výroční konference OP VVV na téma „Společné vzdělávání a OP VVV“.

Konference, která probíhala v prostorách hotelu Don Giovani v Praze, se účastnil doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., vedoucí Výzkumného centra pro sociální začleňování FVP SU v Opavě. Na programu jednání byla panelová diskuze na téma „Přidaná hodnota společného vzdělávání“, představení úspěšných projektů formou 4 workshopů, Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030 a výhledy do budoucnosti inkluzivní politiky z pohledu OP VVV. Součástí konference bylo také předávání cen výhercům výtvarné soutěže.