• 0

Zasedání hodnotící komise projektu v rámci výzvy k prevenci sociálního vyloučení a komunitního plánování

  • Zlatuše Krpcová
  • 28.11.2019
Dne 27. listopadu 2019 se doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., vedoucí Výzkumného centra pro sociální začleňování FVP SU v Opavě, účastnil zasedání hodnotící komise projektu v rámci výzvy k prevenci sociálního vyloučení a komunitního plánování, které vyhlásilo Úřad vlády České republiky.