• 0

Společné setkání na půdě Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

  • Zlatuše Krpcová
  • 28.11.2019
Fakulta veřejných politik v Opavě díky svým lidem – v tomto případě prostřednictvím vedoucího Výzkumného centra pro sociální začleňování - doc. PhDr. et PhDr. Martina Kaleji, Ph.D. a studentky navazujícího magisterského studijního programu, paní Bc. Edity Stejskalové – prosazovali práva dětí, hájili jejich zájmy a s dalšími významnými reprezentanty usilovali o analýzu reálných potřeb a způsobů jejich zajištění, když se aktivně zúčastnili jednání na Úřadě Moravskoslezského kraje.

Jednání, které svolal náměstek pro oblast sociální, Jiří Navrátil, MBA, jež je řádným členem Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a na této platformě zastupuje politickou veřejnost, proběhlo 26. listopadu 2019 na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje. Předmětem setkání bylo spolu s pracovníky úřadu Moravskoslezského kraje evaluovat obtíže na straně rodiny dětí a žáků na straně školy a školských zařízení, ale také na straně zařízení poskytující školní stravování dětem a žákům ve vzdělávání.

Svou účasti přispěli také zástupci za odbor školství a sociálních věcí, krajský koordinátor pro romské záležitosti a paní Gwendolyn Albert, B. A., která den předtím byla přítomná na půdě fakulty a aktivně vystoupila na odborném mezinárodním sympoziu k tématu vysokoškolského vzdělávání.

Paní Albert spolu s vedoucím Výzkumného centra pro sociální začleňování, s doc. PhDr. et PhDr. Martinem Kalejou, Ph.D., který mimo jiné zastává pozici předsedy Pracovní skupiny pro vzdělávání Romů při Úřadu vlády ČR, a zmiňované studentky Bc. Edity Stejskalové, na základě jmenování předsedou Vlády ČR patří ke třem řádným členům Rady vlády pro záležitosti romské menšiny jako zástupce za občanskou veřejnost.