• 0

Účast VCpSZ na Odborném panelu spolupráce

  • Zlatuše Krpcová
  • 13.11.2019
6. setkání odborného panelu spolupráce projektu Podpora společného vzdělávání v ped. praxi (APIV B)
Dne 12. listopadu 2019 se uskutečnilo 6. setkání odborného panelu spolupráce projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), kterého se účastnil doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., vedoucí Výzkumného centra pro sociální začleňování FVP SU v Opavě. Jednání proběhlo v prostorách Kongresového centra Národního institutu pro další vzdělávání v Praze. Na programu jednání byla diskuse na téma: „O co usilujeme ve vzdělávacích programech?“ a „Jak zvýšit přínos vzdělávacích programů?“ Diskuse odborníků se týkala zejména definice parametrů kvality dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a lektorů DVPP v oblasti společného vzdělávání.