Workshop „Význam školní zralosti pro školní úspěšnost dětí“

  • Barbora Hozová
  • 06.06.2023


AUTOR: Mgr. Markéta Kukelková Zaydlarová

V rámci projektu Norské fondy proběhla další Vzdělávací aktivita nebo-li workshop na téma: „Význam školní zralosti pro školní úspěšnost dětí“, který proběhl 26.5.2023. Terénní pracovníci se měli možnost zúčastnit workshopu, kde byli seznámeni s problematikou školní zralosti a její důležitosti pro školní úspěšnost dětí. Byly s nimi probírány všechny složky a jejich vliv na úspěšnost při vzdělání. Dále byli účastnici seznámeni s metodami a materiály, které mohou využít při rozvoji těchto složek. Před ukončením workshopu byla praktická ukázka diagnostiky školní zralosti a ukázka metod rozvoje jednotlivých složek.