Konference v Bratislavě

  • Barbora Hozová
  • 11.05.2023

Autor: Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě pořádala 4. května 2023 u příležitosti 55.výročí vzniku Institutu pro speciální a léčebnou výchovu mezinárodní vědeckou konferenci s názvem Koherencia a kohézia špěciálnej pedagogiky v procese dynamických zmien. Doc. Eva Zezulková a dr. Kateřina Janků reprezentovaly na konferenci Ústav speciální pedagogiky. Vystoupily zde s příspěvkem Preventivní intervence v oblasti rizikového chování žáků základních škol z pohledu evaluace, kde představily závěry realizovaných projektů zaměřených na prevenci rizikového chování v průběhu let 2021 – 2023. 

Spolupráce s bratislavskou Katedrou speciální pedagogiky nás velmi těší a věříme, že se naše aktivity budou dále propojovat a rozvíjet.