Vyšla nová publikace zaměřená na problematiku auditivní percepce

  • Viktorie Kovářová
  • 02.09.2022
Publikace autorek PeadDr. Yvety Odstrčilíkové, Ph.D., Mgr. Kristíny Papajové a Mgr. Petry Volné je zaměřena na problematiku auditivní percepce a klade si za cíl upozornit na teoretické a současně praktické poznatky získané ve školské pedagogické praxi.
Teoretická část publikace se věnuje vymezení základních pojmů z oblasti auditivní percepce, popisuje sluchový systém jazyka, vývojové aspekty auditivní percepce a možnosti její diagnostiky. Současně zahrnuje psychologické aspekty auditivní percepce, nastiňuje dopady oslabení sluchového vnímání na emoční vývoj dítěte a pojednává o specifiku diagnostiky rozumových schopností u dětí s oslabením auditivní percepce. Dále seznamuje s praktickými poznatky, které byly zjištěny v rámci auditivního tréninku a prezentuje vybrané aktivity a konkrétní náměty, které lze aplikovat při rozvoji auditivní percepce.