Školení a mezinárodní meeting projektu Snoezelen na Univerzitě v Lleidě ve Španělsku

  • Viktorie Kovářová
  • 04.05.2022
V rámci realizace projektu Erasmus+ „Support of the Snoezelen concept and its integration into university education“ se ve dnech 16.-19.5. uskutečnilo školení a projektový meeting na Univerzitě v Lleidě (UdL) ve Španělsku.
Za Fakultu veřejných politik SU se těchto aktivit účastnili hlavní řešitelka projektu Mgr. Kateřina Janků, Ph.D., vedoucí ústavu Speciální pedagogiky doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D. a finanční manažerka projektu Ing. Eva Prokšová. Český a polský tým přivítaly na Fakultě pedagogiky, psychologie a sociální práce Univerzity v Lleidě partneři projektu dr. Ramona Ribes a dr. Maria José Cid, včetně děkanky fakulty a proděkanky pro zahraničí vztahy.

Setkání bylo zaměřeno na pedagogicko psychologické souvislosti konceptu Snoezelen a realizaci multismyslové intervence. Kromě přednášek a diskuzí jsme měli možnost poznat specifickou místnost Snoezelen na UdL a inspirovat se přístupy a možnostmi, která zdejší místnost nabízí. Řešitelský tým navštívil také různé stupně inkluzivních a speciálních škol v Lleidě, seznámil se s rozdílnými přístupy ve vzdělávání i v sociální péči, které jsou vysoce proinkluzivního charakteru. Přínos této pracovní cesty spatřujeme nejen ve sdílení zkušeností, ale také v obohacení jak teoretických, tak praktických obzorů všech členů týmu.