• 0

Přednášky prof. Kociána

  • Jiří Zemánek
  • 08.12.2019
Mimořádné přednášky

MIMOŘÁDNÉ PŘEDNÁŠKY


V učebně C303 se budou konat mimořádné přednášky prof. PhDr. Jiřího Kociana, CSc.:
10. 12. 2019 od 13:05 Výzkumné problémy a institucionální báze moderních dějin v ČR
17. 12. 2019 od 13:05 Vybrané metody moderních dějin

KONZULTAČNÍ DNY GARANTA STUDIJNÍHO OBORU


Konzultační dny garanta studijního programu Historické vědy, studijního programu Moderní dějiny střední Evropy, v zimním semestru 2019/2020:
10. 12. 2019
17. 12. 2019
17. 1. 2020
24. 1. 2020


Konzultace mimo uvedené termíny si student může domluvit individuálně prostřednictvím sekretariátu výzkumného centra (kontakt: jana.tamfalova@fvp.slu.cz) nebo jiri.kocian@fvp.slu.cz.

ZKOUŠKOVÝ TERMÍN PŘEDMĚTU AK002 HISTORIOGRAFIE MODERNÍCH STŘEDOEVROPSKÝCH DĚJIN
Dne 17. 12. 2019 se v 12 hodin v zasedací místnosti děkana uskuteční komisionální zkouška předmětu AK002 Historiografie moderních středoevropských dějin.