• 0

MIMOŘÁDNÉ PŘEDNÁŠKY PRO STUDENTY DOKTORSKÉHO STUDIA

  • Jiří Zemánek
  • 13.11.2020
prostřednictvím MS Teams
Úvod do studia soudobých dějin  (13. 11. 2020 v 16 hodin)
Výzkumné trendy dějin 20. století (4. 12. 2020 v 15 hodin)