Studentky a studenti oborů Sociální patologie a prevence a Edukační péče o seniory v kombinovaném studiu - náměty

  • Eva Sladká
  • 07.11.2019
Co pro vás lze a nelze udělat? Máte náměty k formě a obsahu studia? S čím jste spokojeni a s čím nespokojeni? Máte nějaké studijní problémy, které Vaše studium negativně ovlivňují? Nabízíme vám možnost neformálního setkání s vedoucí ÚPPV na začátku letního semestru (podle rozvrhu na LS), které proběhne v pracovně vedoucí ÚPPV (5. patro, dveře č. 506). Vaše případné náměty k projednání je již možno zaslat i na e-mail: jitka.skopalova@fvp.slu.cz do 21. 2. 2020 V případě potřeby je možno kontaktovat vedoucí ÚPPV neprodleně.