Studijní program Edukační péče o seniory získal akreditaci

  • Viktorie Kovářová
  • 02.07.2020
Fakulta veřejných politik byla úspěšná při žádosti o udělení akreditace bakalářskému profesně zaměřenému studijnímu programu Edukační péče o seniory.
Studium je primárně zaměřeno na vzdělávací aktivity, které podporují zvyšování kvality života seniorů. Studijní program nabízí široké spektrum uplatnění, například jako lektor seniorského vzdělávání, tvůrce vzdělávacích programů pro seniory, animátor, vedoucí kurzu univerzity třetího věku a akademií třetího věku. Dále také ve specializovaných institucích pečujících o seniory (domovy seniorů/důchodců, kluby, stacionáře, hospice, chráněná bydlení aj.), v nestátních a neziskových organizacích působících ve prospěch seniorů, v charitativních organizacích, v organizacích zajišťujících volnočasové aktivity pro seniory, ve státních a regionálních samosprávných institucích a orgánech jako edukátor vzdělavatelů seniorů. 

Rozhodnutí o udělení akreditace naleznete v plném znění zde: Rozhodnutí o udělení akreditace