V opavském Seniorcentru proběhly již dvě přednášky

  • Viktorie Kovářová
  • 06.01.2020
V Seniorcentru proběhly již dvě přednášky, které vedli doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. a doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc. z Ústavu pedagogických a psychologických věd Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě.

Dne 12. 12. 2019 v dopoledních hodinách se v rámci plánovaných aktivit pro seniory uskutečnila v Senior pointu Opava přednáška s besedou na téma Jak se účinně bránit proti stresu. Akce byla určena pro seniory z Domova pro seniory sv. Kateřiny Opava, ale také pro širokou veřejnost. Kromě seniorů se akce zúčastnil také ředitel Seniorcentra Opava, p. o., ing. Radim Křupala a zaměstnanci Domova sv. Kateřiny Opava.Přednášku vedla doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. z Ústavu pedagogických a psychologických věd Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě. Hlavním cílem přednášky bylo poskytnout účastníkům informace, které usnadní zvládání a prevenci stresu v každodenním životě. Nejprve byla analyzována podstata stresu a stresory jako jeho možné příčiny. Dále byly objasněny nejdůležitější faktory, které ovlivňují míru stresu a moderují schopnost člověka adekvátně se stresu bránit, respektive účinně jej zvládat. Účastníci se seznámili se základními strategiemi zvládání stresu a měli možnost osvojit si základní principy prevence proti nadměrnému stresu. Aplikace těchto principů může člověku pomoci zvýšit kvalitu jeho života.

   

 

V dalším týdnu 19. 12. přednášel doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc. z Ústavu pedagogických a psychologických věd Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě. Představa o tom, že starý člověk permanentně odpočívá a o nic se nestará, je zcela mylná. Naopak, mnozí senioři jsou aktivní, mají zájem o vše kolem sebe, zvláště pak, když jsou zdravotně fit. V předvánočním čase se uskutečnila v Seiorcetrum přednáška o poněkud tabuizovaném tématu, kterým je Sexuální chování a erotika ze života celé řady známých osobností (např. J. Vrchlický, B. Němcová, G. Casanova, ale také sběratel K. J. Obrátil. Při přednášce byla věnována připomínka i čarodějnickým procesům, které mají k našemu regionu hodně blízko.  Účastníci se dozvěděli také mnoho dalších zajímavých informací, které se ve škole nedozvěděli, a to byl hlavní záměr realizátorů.