Zástupci ÚPPV na odborném setkání v Budapešti

  • Viktorie Kovářová
  • 21.11.2019

Ve dnech 11. až 13. listopadu se Mgr. Kamil Janiš, Ph.D. a PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D. z Ústavu pedagogických a psychologických věd zúčastnili na pozvání Centra učitelského vzdělání Károli Gáspár univerzity v Budapešti (Center of  Teacher Training of Károli Gáspár University of the Reformed Church) odborné diskuze v rámci kulatého stolu na téma problematiky odborných pedagogických praxí studentů oboru učitelství. Na setkání byli přítomni zástupci všech zemí V4 (Maďarska, Česka, Polska a Slovenska). Cílem společného odborného setkání nebyla jen komparace současného stavu v jednotlivých zemích, ale také konkretizovaná dohoda o budoucí spolupráci v dalších klíčových bodech v oblasti vysokoškolské přípravy budoucích učitelů, které vznikly jako závěr a výstup z jednání. 


 AUTOR: Mgr. Kamil Janiš, Ph.D.