Zástupci fakulty přednášejí na středních školách

  • Viktorie Kovářová
  • 13.11.2019

I v tomto roce zorganizovala Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola v Krnově pro své studenty Kurz zdravého způsobu života. V rámci uvedené akce se uskutečnila 8. 11. 2019 přednáška doc. PhDr. Jitky Skopalové, Ph.D. z Ústavu pedagogických a psychologických věd FVP SU v Opavě. V úvodu setkání se studentkami a studenty doc. Skopalová představila Fakultu veřejných politik v Opavě a její obory a následně hovořila, opět jako v loňském roce, o problematice závislosti na alkoholu, zejména u žen. Diskutovány byly projevy, následky a typy alkoholové závislosti, včetně problematiky fetálního alkoholového syndromu.