Konference Proměny rodiny IX.

 • Eva Sladká
 • 08.10.2019
Srdečně Vás zveme na konferenci, která se uskuteční pod názvem Proměny rodiny IX. „Smrt – součást života“, a to 22. října 2019.

Proměny rodiny IX. „Smrt - součást života“

Kontaktní osoby
 •     PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D. (tajemnice ústavu) – organizace konference
      email: edita.ondrejova@fvp.slu.cz
      telefon: +420 553 684 155
 •     Eva Sladká (sekretářka ústavu) – registrace
      email: eva.sladka@fvp.slu.cz
      telefon: +420 553 684 150
      https://www.slu.cz/fvp/cz/uppvonas

Místo konání

Slezská univerzita v Opavě
Fakulta veřejných politik v Opavě
Bezručovo nám. 885/14
Místnost C312, C308, C310 (3. patro)
Mapy.cz

Důležité termíny konference

 • registrace aktivních účastníků: do 14. října 2019
 • registrace pasivních účastníků: do 14. října 2019
 • uhrazení konferenčního poplatku: do 14. října 2019
 • konání konference: úterý, 22. října 2019
  • 8.30-9.00 hod. - registrace účastníků, C310
  • 9.00-9.10 hod. - slavnostní zahájení, C312
  • 9.10-10.50 hod. - 1. blok přednášek, C312
  • 10.50-11.10 hod. - přestávka, C310
  • 11.10-12.50 hod. - 2. blok přednášek, C312
  • 12.50-13.10 hod. - přestávka, C310
  • 13.10-15.00 hod. - 3. blok přednášek, diskuze, závěr

Vybrané příspěvky

PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D., MBA - Úmrtí dítěte

Mgr. Lucie Trunečková - Potřeby pozůstalých v kontextu odborného sociálního poradenství

Mgr. Silvie Quisová, Ph.D. - Zkušenosti z praxe - Jak pracovat s dítětem v procesu vyrovnávání se se ztrátou blízké osoby

Bc. Andrea Radomská, DiS. - Vědomé umírání - skutečný příběh doprovázení

Registrace

Zájemci o účast na konferenci musí provést registraci prostřednictvím formuláře zde.

Konferenční poplatek

 • 150 Kč (platí při pasivní účasti)
 • Přednášející konferenční poplatek neplatí.
 • Číslo účtu: 117032153/0300, VS: 6202, (do zprávy pro příjemce uveďte název organizace, příp. příjmení)
 • Informace k platbě pro zahraniční účastníky:
  • Název banky: ČSOB Ostrava
  • Adresa banky: Hollarova 3119/5, 702 00 Ostrava
  • IBAN: CZ37 0300 0000 0001 1703 2153
  • BIC KÓD: CEKOCZPP

Organizace k příspěvkům

Délka příspěvku max. 15 minut + následná diskuse. Jednacími jazyky budou čeština, slovenština, angličtina a polština.